3. Hîzb, Secde Sûresi

Secde Suresi 1. Ayeti

3. Hîzb, Secde Sûresi

Secde Suresi 2. Ayeti

1
tenzîlu
indirilişi
2
el kitâbi
kitap
3
lâ reybe
şüphe yok
4
fî-hi
onda, onun hakkında
5
min rabbi
Rabbinden
6
el âlemîne
âlemler
3. Hîzb, Secde Sûresi

Secde Suresi 3. Ayeti

1
em
yoksa, veya
2
yekûlû
derler, diyorlar
3
ifterâ-hu
onu uydurdu
4
bel
hayır
5
huve
o
6
el hakku
haktır
7
min rabbi-ke
senin Rabbinden
8
li tunzire
uyarman için
9
kavmen
bir kavim
10
mâ etâ-hum
onlara gelmedi
11
min nezîrin
uyarıcı, nezir
12
min kablike
senden önce
13
lealle-hum
umulur ki, böylece onlar
14
yehtedûne
hidayete ererler
3. Hîzb, Secde Sûresi

Secde Suresi 4. Ayeti

1
allâhu
Allah
2
ellezî
onlar
3
halaka
yarattı
4
es semâvâti
semalar, gökler
5
ve el arda
ve arz, yer
6
ve mâ beyne-humâ
ve ikisi arasındaki şeyler
7
içinde, de
8
sitteti
6 (altı)
9
eyyâmin
günler
10
summestevâ (summe istevâ)
sonra istiva etti
11
alel arşi (alâ el arşi)
arşa
12
mâ lekum
sizin için yok
13
min dûni-hî
ondan başka
14
min veliyyin
velîlerden bir velî (dost)
15
ve lâ şefîin
ve şefaatçi yoktur
16
e
17
fe
artık, hâlâ
18
lâ tetezekkerûne
tezekkür etmezsiniz