4. Hîzb, Nâs Sûresi

Nâs Suresi 1. Ayeti Meali

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
Kul e’ûżu birabbi-nnâs(i)
1
kul
de
2
eûzu
ben sığınırım
3
bi rabbi
Rabbine
4
en nâsi
insanlar

Diyanet İşleri (1-6) De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) De ki: «Sığınırım insanların Rabbine,
Elmalılı Hamdi Yazır De ki sığınırım Rabbına nâsın
Diyanet Vakfı (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!
Abdulbaki Gölpınarlı De ki: Sığınırım insanların Rabbine.
Adem Uğur De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
Ahmed Hulusi De ki: "Sığınırım Nâs'ın Rabbine,"
Ahmet Tekin 'Yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden insanların Rabbine sığınırım.' de.
Ahmet Varol De ki: 'İnsanların Rabbine sığınırım.
Ali Fikri Yavuz (Ey Rasûlüm,) de ki: Sığınırım insanların Rabbine,
Bekir Sadak (1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*
Celal Yıldırım (1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..
Diyanet İşleri 2 (1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'
Fizilil Kuran De ki: Sığınırım ben, insanların Rabbine,
Gültekin Onan De ki: İnsanların rabbine sığınırım.
Hasan Basri Cantay De ki: Sığınırım insanların Rabbine,
Hayat Neşriyat De ki: 'Nâs’ın (insanların) Rabbine sığınırım!'
Ibni Kesir De ki: İnsanların Rabbına sığınırım,
Muhammed Esed De ki: "Sığınırım ben insanların Rabbine,
Ömer Nasuhi Bilmen De ki: «Nâsın Rabbine sığınırım.»
Ömer Öngüt De ki: Sığınırım insanların Rabbine.
Şaban Piris De ki: -İnsanların Rabbine sığınırım.
Suat Yıldırım De ki: İnsanların Rabbine,
Tefhim-ül Kuran De ki: İnsanların Rabbine sığınırım,
Ümit Şimşek De ki: Sığınırım insanların Rabbine,

Diyanet Tefsiri Allah Teâlâ insanları yaratıp maddî ve mânevî nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zâtını rab ismiyle anmıştır. Râgıb el-İsfahânî, “mâlik ve hâkim” diye çevirdiğimiz 2. âyetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: Melik, emîr ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu kelime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; meselâ “insanların meliki” denir, “eşyanın meliki” denmez (Müfredâtü’l-Kur’ân, “mlk” md.). Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla onların yöneticisi, mâlik ve hâkimi de Allah’tan başkası değildir. “Mâbud” diye çevirdiğimiz ilâhtan maksat da sadece kendisi ibadete lâyık olan Allah’tır (ilâh hakkında bilgi için bk. Bakara 2/163). Allah Teâlâ bütün mahlûkatın rabbi olduğu halde burada üç âyette de, “insanlar”ın tekrarlanarak vurgulanması, onların mahlûkatın en üstünü ve en şereflisi olduğuna işarettir. Ayrıca dünyada insanları yöneten hükümdarlar, krallar ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün de farklı boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple sûrede insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilâhlarının da sadece Allah olduğuna ve yalnızca O’na sığınmak, O’na tapmak, O’nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir. “Şeytan” diye çevirdiğimiz vesvâs kelimesi, vesveseden türemiş, aşırılık ifade eden bir sıfat olup “çokça vesvese veren” demektir. Vesvese “şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, kişinin içinden geçen düşünce” demektir; terim olarak, “zihinde irade dışı beliren ve kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen kaynağı belirsiz fikir, şüphe ve kuruntu” anlamına gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye de “vesvese vermek” denir. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlâk dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Nitekim birçok âyette şeytanın insana vesvese verdiği ifade edilmiştir (meselâ bk. A‘râf 7/20; Tâhâ 20/120). Kötülük sembolü olan şeytan, gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte onun insan üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği düşünülmektedir (geniş bilgi için bk. Hayati Hökelekli, “Vesvese”, İFAV Ans., IV, 458). Vesvesenin bir diğer kaynağı ise kişinin nefsidir; Kaf sûresinin 16. âyeti de bunu ifade etmektedir. Vesvâs kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı hem de insanları yoldan çıkarmak ve onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını, şeytan karakterli insanları ifade eder. “Sinsi” diye tercüme ettiğimiz hannâs kelimesi ise “gizli hareket eden ve geride kalmayı âdet haline getiren” anlamında bir sıfattır. Sûrede cin ve insan şerrinden Allah’a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dinî değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir. Son âyet-i kerîmeden de anlaşıldığı üzere insanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışan iki tür şeytan vardır: Birincisi cin şeytanlarıdır ki bunlar insanların içine vesvese düşürerek onları yanlış yola sürüklemek isterler. Her insanın, kendisini kötülüklere sürüklemeye, kötü işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Nitekim Hz. Peygamber, her insanın kendine ait bir cini (şeytanı) bulunduğunu bildirmiştir (Dârimî, “Rikak”, 25; Müsned, I, 385). Başka bir hadiste de “Şeytan âdemoğlunun kan damarlarında dolaşır” buyurulur (bk. Buhârî, “Ahkâm”, 21). İnsanları doğru yoldan saptıran diğer şeytan ise insan şeytanlarıdır. Bunlar, gerçeklik ve değer ölçülerini kaybetmiş, kendilerini nefsânî haz ve arzuların akıntısına kaptırmış, bu mânada şeytanın esiri olmuş insanlardır. Bunlar insana çoğu zaman sureti haktan görünerek yaklaşır ve insanı sonu hüsranla biten davranışlara yöneltirler. “Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da nimet, güzellik ve iyilik ver, öteki dünyada da nimet, güzellik ve iyilik ver” (Bakara 2/201). “Orada onların duaları, ‘Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah’ım!’, karşılıklı iyi dilekleri de ‘selâm’ şeklinde olacaktır. Duaları ise ‘Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun’ diyerek son bulur” (Yûnus 10/10). Yüce kelâmının tefsiri için ortaya konan bu mütevazi çalışmanın tamamlanmasına muvaffak kıldığından dolayı Cenab-ı Allah’a hamdediyor, kusurlarımızı bağışlaması için engin rahmetine sığınıyor, bu eseri yararlı ve feyizli kılmasını niyaz ediyoruz. HEYET

Kurdî / کوردی / Kürtçe (Muhemmed! Tu aha) bêje, "Ez xwe davêjime berbextê Xuda yê merivan."
Sahih International / English / Ingilizce Say, "I seek refuge in the Lord of mankind,
M.Pickthall / English / Ingilizce Say: I seek refuge in the Lord of mankind,
Muhsin Khan / English / Ingilizce Say: "I seek refuge with (Allah) the Lord of mankind,
Yusuf Ali / English / Ingilizce Say: I seek refuge(6307) with the Lord and Cherisher of Mankind,(6308)
Shakir / English / Ingilizce Say: I seek refuge in the Lord of men,
Dr. Ghali / English / Ingilizce Say, "I take refuge with The Lord of mankind,
Albanian / Shqip / Arnavutça Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve!
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə;
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
Bulgarian / Български / Bulgarca Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на хората,
Chinese / 中文 / Çince 你說 :我求庇于世人的主宰 ,
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 你说 :我求庇于世人的主宰 ,
Czech / Česky / Çekçe Rci: "Utíkám se v ochranu Pána lidí,
Dutch / Nederlands / Hollandaca Zeg: Ik zoek mijne toevlucht bij den Heer der menschen,
Farsi / فارسی / Farsça (ای پیامبر) بگو: «به پروردگار مردم پناه می برم,
Finnish / Suomi / Fince Sano: »Minä etsin turvaa ihmisten Herralta,
French / Français / Fransızca Dis : "Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes.
German / Deutsch / Almanca Sprich: "Ich ersuche um Beistand des Herrn der Menschen,
Hausa / Hausa Dili Ka ce "Ina nẽman tsari ga Ubangijin mutãne."
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
Italian / Italiano / Italyanca Di': " Mi rifugio nel Signore degli uomini,
Japanese / 日本語 / Japonca 言え,「ご加護を乞い願う,人間の主,
Korean / 한국어 / Korece 일러가로되 인류의 주님께 보호를 구하고
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili പറയുക: മനുഷ്യരുടെ രക്ഷിതാവിനോട്‌ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
Maranao / mәranaw Tharoang ka a: Mlindong ako ko Kadnan o manga manosiya,
Norwegian / Norsk / Norveççe Jeg søker tilflukt hos menneskenes Herre,
Polski / Polish / Polonya Dili Mów: "Szukam schronienia u Pana ludzi,
Portuguese / Português / Portekizce Dize: Amparo-me no Senhor dos humanos,
Romanian / Română / Rumence Spune: “Izbăvire caut la Domnul oamenilor,
Russian / Россия / Rusça Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей,
Somali / Somalice Waxaad dhahdaa «Nabiyow» waxaan ka magangeley Eebaha dadka barbaariya.
Spanish / Español / Ispanyolca Di: «Me refugio en el Señor de los hombres,
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Sema: Ninajikinga kwa Mola Mlezi wa wanaadamu,
Svenska / Swedish / Isveççe SÄG: "Jag söker skydd hos människornas Herre,
Tatarça / Tatarish / Tatarca Әйт: "Кешеләрнең Раббысы булган Аллаһуга сыгынамын.
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษย์ชาติ
Urdu / اردو / Urduca کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Одамлар Роббисидан.
Bengali / বাংলা / Bengalce বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার,
Tamil / தமிழர் / Tamilce (நபியே!) நீர் கூறுவீராக: மனிதர்களின் இறைவனிடத்தில் நான் காவல் தேடுகிறேன்.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın