4. Hîzb, İnsân Sûresi

İnsân Suresi 1. Ayeti Meali

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا
Hel etâ ‘alâ-l-insâni hînun mine-ddehri lem yekun şey-en meżkûrâ(n)
1
hel
mi
2
etâ
geldi, geçti
3
alâ
üzerinden
4
el insâni
insan
5
hînun
sınırsız vakit
6
min
den, dan
7
ed dehri
uzun bir süre, uzun bir zaman
8
lem yekun
henüz olmadı, değil
9
şey’en
bir şey
10
mezkûren
zikredilen, anılan

Diyanet İşleri İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!
Elmalılı Hamdi Yazır Fil'hakîka geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır bir şey olmadı
Diyanet Vakfı İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?
Abdulbaki Gölpınarlı Gerçekten de insana, zamânın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan.
Adem Uğur İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?
Ahmed Hulusi Dehr'de insanın anılmadığı bir süreç yok muydu?
Ahmet Tekin Adı, sanı anılan, tanınan, zikre değer bir varlık değilken insan, bütün zaman içinde epeyce bir süre mi geçti, insanın üzerinden?
Ahmet Varol İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer bir şey olmadan önce uzun dönemden (dehrden) bir süre geçmemiş miydi?
Ali Fikri Yavuz Gerçekten insan üzerine dehirden öyle bir zaman geçti ki, o vakit insan alınır, (insanlıkla tanınır) bir şey değildi.
Bekir Sadak Insanoglu, var edilip bahse deger bir sey olana kadar, suphesiz, uzun bir zaman gecmemis midir?
Celal Yıldırım İnsan üzerine zamandan öyle bir dönem gelip geçti ki, o anılmaya değer bir şey değildi.
Diyanet İşleri 2 İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir?
Fizilil Kuran İnsan, anılmaya değer bir varlık olmadan önce uzun yıllar geçti, öyle değil mi?
Gültekin Onan Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip geçti.
Hasan Basri Cantay İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gel (ib geç) di ki (o vakit) o, anılmıya değer bir şey bile değildi.
Hayat Neşriyat Gerçekten insan üzerine, o uzun devirden öyle bir zaman geçti ki (o, henüz) anılan bir şey değildi.
Ibni Kesir İnsanın üzerinden, dehrden bir zaman geçmiştir ki o, henüz anılmaya değer bir şey bile değildi.
Muhammed Esed İnsan(ın tarih sahnesinde görünmesin)den önceki dönem, sonsuz bir zaman kesitinden ibaret (değil) midir; insanın henüz dikkate değer bir varlık olmadığı (bir zaman kesiti)?
Ömer Nasuhi Bilmen (1-3) Muhakkak insan üzerine gayri mahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki, (o zaman da bilinip) yâdolunmuş bir şey olmamıştı. Şüphe yok ki, Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık, onu imtihan ediyoruz. İmdi onu işitici, görücü kıldık. Muhakkak ki, Biz ona hidâyet yolunu gösterdik, gerek şükredici ve gerek nankör olsun.
Ömer Öngüt İnsan anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir zaman geçmemiş midir?
Şaban Piris İnsan, adı anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir süre geçmedi mi?
Suat Yıldırım Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı.
Tefhim-ül Kuran Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hîn) gelip geçti.
Ümit Şimşek Zamandan öyle bir an geçti ki insanın üzerinden, o vakit adı anılmaya bile değmez birşeydi.

Diyanet Tefsiri İnsan kelimesi, “beşer, insan topluluğu” anlamına gelen ins kökünden türetilmiş olup akıl ve fikir sahibi, konuşarak anlaşan sosyal bir varlık türünü ifade eder (Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü’l-Kur’ân, “ins” md.). Kur’an’da altmış beş yerde insan, on sekiz yerde ins, bir yerde de insî (insanın her bir ferdi) geçmekte, bir âyette “enâsî”, 230 yerde nâs şeklinde çoğul olarak yer almaktadır. İlgili âyetlerin çokluğundan da anlaşıldığı üzere Kur’an’da insan çeşitli yönleriyle ele alınmış; onun nasıl yaratıldığı, mahiyeti ve yaratılış amacı bir bütünlük içinde anlatılmıştır (meselâ bk. Nisâ 4/1; Hac 22/5; Mü’minûn 23/12-15; Kıyâmet 75/37; ayrıca bk. İlhan Kutluer, “İnsan”, DİA, XXII, 320-323). Kıyâmet sûresinin son âyetlerinin devamı mahiyetindeki bu âyetlerde öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden insana, onun varlık alanına çıkmazdan önceki hiçliği, aslı ve yaratılış aşamaları hatırlatılarak bundan ibret alması ve ders çıkarması istenmiştir. İlk âyetteki hîn kelimesi “sınırlı bir zaman, bir süre” anlamına gelir; dehr ise “bir vakitle sınırlanmamış mutlak zaman” demektir (Râgıb el-İsfahânî, a.g.e., “hyn” ve “dhr” md.). Elmalılı âyetin bu kısmını şöyle açıklar: “Hîn”, mutlak ve bütün zamanı değil, zamandan, az veya çok bir müddeti, vakit gibi az veya çok bir cüzü ifade eder. Burada “dehr”in başlangıcı olan âlemin yaratılışı ile insanın yaratılışı noktalarıyla sınırlıdır. Hîn kelimesinin nekre (belirsiz) olması ise haddi zatında sınırlı olmakla beraber, insana nazaran miktarının meçhul olduğuna işarettir. Yani, şu muhakkak ki, insan cinsi âlemin yaratılışından hayli müddet sonra yaratılmıştır. Âlemin yaratılışı ile başlayan “dehr”den, insan cinsinin yaratılmasına kadar sizin için meçhul, ama yine de bu iki nokta ile sınırlı bir müddet cereyan etmiş, insana doğru gelmiştir. Öyle ki, o müddet zarfında insan, anılır, bu nam ile tanınır bir şey olmamıştır (IX, 5492-5493). Diğer yönden her bir insan, var olmazdan önce bir hiç, sonra babasının sulbünde bir sperm ve anasında bir yumurtadır. Daha sonra ana rahminde bir embriyo haline gelmektedir. Nitekim 2. âyette insanın “katışık bir nutfe”den yani ana rahminde döllenmiş bir yumurtadan yaratıldığı ifade buyurulmuştur. Kendisine görme, işitme gibi organlar da lutfedilen bu varlık artık yükümlülüklere muhatap ve imtihana tâbi tutulabilecek bir kıvama gelmiş olmaktadır (insanın yaratılış aşamaları hakkında bilgi için bk. Hac 22/5; Mü’minûn 23/12-15; Kıyâmet 75/37). 3. “Doğru yolu gösterdik” ifadesinden ne kastedildiği müfessirlerce farklı şekillerde açıklanmıştır: a) Biz insana hidâyet ve dalâlet, hayır ve şer yollarını açıklayarak tanıttık. Nitekim Beled sûresinin 10. âyetinde, “Biz ona iki yolu göstermedik mi?” buyurulmuştur; b) Mutluluk ve mutsuzluk yollarını açıkladık; c) Kâr ve zararını anlayacak yetenekte yarattık. Allah Teâlâ insanı akıllı, iradeli ve iyiyi kötüden ayırma kabiliyetine sahip değerli bir varlık olarak yaratmış; görevlendirdiği peygamberler ve indirdiği vahiyle ona doğru yolu göstermiş, aynı zamanda kendisine irade ve seçme hürriyeti vermiştir. Artık Allah’ın gösterdiği doğru yola girip şükredici olmak veya şeytana ve nefse uyarak Allah’ın verdiği imkân ve kabiliyetleri baskı altına alıp nankör olmak insanın kendi elindedir (krş. İsrâ 17/18-19; Kehf 18/29).

Kurdî / کوردی / Kürtçe Bi sond! meriv qe hêj tu tişt ne bûye, ku navê wî bihata gotinê; dan û demê pir dirêj li ser da borîye (paşê ji xalya qîmîtîye bênketî hêdî hatîye afirandinê).
Sahih International / English / Ingilizce Has there [not] come upon man a period of time when he was not a thing [even] mentioned?
M.Pickthall / English / Ingilizce Hath there come Upon man (ever) any period of time in which he was a thing unremembered?
Muhsin Khan / English / Ingilizce Has there not been over man a period of time, when he was nothing to be mentioned?
Yusuf Ali / English / Ingilizce Has there not been(5830) over Man a long period of Time,(5831) when he was nothing - (not even) mentioned?
Shakir / English / Ingilizce There surely came over man a period of time when he was a thing not worth mentioning.
Dr. Ghali / English / Ingilizce Has there come upon man a while of (an) era when he was not a thing to be remembered?
Albanian / Shqip / Arnavutça Vërtetë ka kaluar një periudhë kohore, që njeriu nuk ekzistonnte fare si një diçka i përmendur.
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o, xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır! (Yaxud insanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o həmin dövrdə xatırlanası bir şey olmasın?! Əlbəttə, olmuşdur. İnsan əvvəlcə mövcud deyildi. Sonra o, yə’ni ulu babamız Adəm torpaqdan və sudan yoğrulub insan şəklinə salınmış, ona ruh verilmiş və o, həyat sürməyə başlamışdır. İnsanın nə üçün yaradıldığını əvvəlcə nə göy əhli, nə də o özü bilirdi. Tədriclə mələklər və o özü nə üçün yaradıldığını anladı).
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?
Bulgarian / Български / Bulgarca Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано?
Chinese / 中文 / Çince 人確實經歷一荇伝薄A不是一件可以記念的事物。
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 人确实经历一个时期,不是一件可以记念的事物。
Czech / Česky / Çekçe Zdaž uběhla nad člověkem chvíle času, kdy nebyl věcí pojmenovanou?
Dutch / Nederlands / Hollandaca Ging er niet eene groote tijdruimte over den mensch, gedurende welke hij eene nietswaardige zaak was?
Farsi / فارسی / Farsça یقیناً زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی (مهم و) قابل ذکر نبود.
Finnish / Suomi / Fince Eikö ole kulunut pitkä aika, ennenkuin ihmisestä tuli jotakin mainitsemisen arvoista?
French / Français / Fransızca S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ?
German / Deutsch / Almanca Hat es für den Menschen eine Zeit gegeben, in der er (bevor ihm im Mutterleib Leben eingehaucht wurde) nichts war, was einen Namen hätte?
Hausa / Hausa Dili Lalle ne, wata mudda ta zamani tã zo a kan mutum, bai kasance kõme ba wanda ake ambata.
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
Italian / Italiano / Italyanca E' forse trascorso un lasso di tempo in cui l'uomo non sia stato una creatura degna di menzione?
Japanese / 日本語 / Japonca 人間には,なにものとも呼べない,長い時期があったではないか。
Korean / 한국어 / Korece 인간에 관하여 언급할 만한 어떤 것도 없었던 오랜 기간이 흘렀노라
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa (yang beredar), sedang ia (masih belum wujud lagi, dan) tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut, (maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat)?
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili മനുഷ്യന്‍ പ്രസ്താവ്യമായ ഒരു വസ്തുവേ ആയിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം അവന്‍റെ മേല്‍ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടോ?
Maranao / mәranaw Sabnar a somiyagad ko manosiya so wakto a pd ko masa, a da a mayto bo a kiyaaloy niyan.
Norwegian / Norsk / Norveççe Var det ikke for mennesket en tid da han ikke var noe nevneverdig?
Polski / Polish / Polonya Dili Czy nie przeszedł nad człowiekiem pełen czas, kiedy on nie był rzeczą wspomnianą?
Portuguese / Português / Portekizce Acaso, não transcorreu um longo período, desde que o homem nada era?
Romanian / Română / Rumence Noi am creat omul, pentru a-l pune la încercare, dintr-o picătură de sămânţă şi amestecuri. Noi i-am dat auzul şi văzul.
Russian / Россия / Rusça Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?
Somali / Somalice Dhab ahaan waxaa dadka soo maray waqti wax la sheego uusan ahayn (uusan jirin).
Spanish / Español / Ispanyolca ¿Ha pasado el hombre por un período de tiempo en que no era nada digno de mención?
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Hakika kilimpitia binaadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinacho tajwa.
Svenska / Swedish / Isveççe EN OÄNDLIG tid förflöt före människans ankomst, [en tid] då hon var något helt okänt.
Tatarça / Tatarish / Tatarca Әйә кешегә заманында бер вакыт килеп үтте түгелме, ул вакытта кеше телгә алына торган нәрсә түгел иде. Адәм г-м балчыктан халык ителгәч, Мәккә илә Таиф арасында берникадәр вакытлар ятты, һич телдә сөйләнмәде.
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili แน่นอนกาลเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เมื่อเขามิได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลย
Urdu / اردو / Urduca بےشک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Ҳақиқатда инсонга, у эсга олинадиган нарса бўлмаган бир замон келмадими?
Bengali / বাংলা / Bengalce মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।
Tamil / தமிழர் / Tamilce திட்டமாக மனிதன் மீது காலத்தில் ஒரு நேரம் வந்து, அதில் அவன் இன்ன பொருள் என்று குறிப்பிட்டுக் கூறுவற்கில்லாத நிலையில் இருக்கவில்லையா?

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın