Sadece Hausa / Hausa Dili listelendi!

Sureler:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Ka tsarkake sũnan Ubangijinka Mafi ɗaukaka.
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
Wanda Yã yi halitta sa'an nan Ya daidaita abin halittar.
الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى
Kuma Wanda Ya ƙaddara (abin da Ya so) sannan Ya shiryar,(da mutum ga hanyar alhẽri da ta sharri).
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى
Kuma Wanda Ya fitar da makiyãyã.
وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى
Sa'an nan Ya mayar da ita ƙeƙasassa, baƙa.
فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى
Za mu karantar da kai (Alƙur'ãni) sabõda haka bã zã ka mantã (shi) ba.
سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى
Fãce abin da Allah Ya so, lalle ne Shi (Allah) Ya san bayyane da abin da yake bõye.
إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى
Kuma za Mu sauƙaƙe maka (al'amari) zuwa ga (Shari'a) mai sauƙi.
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
Sabõda baka, ka tunãtar, idan tunatarwa zã ta yi amfãni.
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى
Wanda yake tsõron (Allah) Zai tuna.
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى
Kuma shaƙiyyi, zai nisanceta,
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
Wanda zai shiga wutar da tã fi girma.
الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
Sa'an nan bã zai mutu ba a cikinta, kuma bã zai rãyu ba.
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
Lalle ne wanda ya tsarkaka (da ĩmãni) yã sãmu babban rabo.
قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى
Kuma ya ambaci sũnan Ubangijinsa, sa'an nan yã yi salla.
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
Ba haka ba! Kunã zãɓin rãyuwa ta kusa dũniya.
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
Alhãli Lãhira ita ce mafi alheri kuma mafi wanzuwa.
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
Lalle ne, wannan yanã a cikin littafan farko.
إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى
Littaffan Ibrãhĩm da Mũsã.
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى