Sadece Hausa / Hausa Dili listelendi!

Sureler:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin halittu;
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Mai rahama, Mai jin ƙai;
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Mai nuna Mulkin Rãnar Sakamako.
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
Kai muke bauta wa, kuma Kai muke neman taimakonKa.
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya.
اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
Hanyar waɗanda Ka yi wa ni'ima, ba waɗanda aka yi wa fushi ba, kuma ba ɓatattu ba.
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ