4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 44. Ayeti

1
zâlike
işte bu
2
min enbâi
haberlerinden
3
el gaybi
gayb
4
nûhî-hi ileyke
onu sana vahyediyoruz
5
ve mâ kunte
ve sen … değildin
6
ledey-him
onların yanında
7
iz yulkûne
attıkları zaman
8
eklâme-hum
kalemleri
9
eyyu-hum
onların hangisi
10
yekfulu meryeme
Meryem’e kefil olacak, bakımını üstlenecek
11
ve mâ kunte
ve sen … değildin
12
ledey-him
onların yanında
13
iz yahtesımûne
onlar tartışıyorlar
1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 163. Ayeti

1
innâ
muhakkak ki biz
2
evhaynâ
biz vahyettik
3
ileyke
sana
4
kemâ
gibi
5
evhaynâ
biz vahyettik
6
ilâ nûhin
Hz.Nuh’a
7
ve en nebiyyîne
ve nebiler, peygamberler
8
min ba’di-hî
ondan sonra
9
ve evhaynâ
ve biz vahyettik
10
ilâ ibrâhîme
Hz. İbrâhîm’e
11
ve ismâîle
ve Hz. İsmail
12
ve ishâka
ve Hz. İshak
13
ve ya’kûbe
ve Hz. Yakub
14
ve el esbâti
ve (oğullar), torunlar
15
ve îsâ
ve Hz. İsa’ya
16
ve eyyûbe
ve Hz. Eyyüb
17
ve yûnuse
ve Hz. Yunus
18
ve hârûne
ve Hz. Harun
19
ve suleymâne
ve Hz. Süleyman
20
ve âteynâ
ve biz verdik
21
dâvûde
Hz. Davud
22
zebûran
Zebur
2. Hîzb, Mâide Sûresi

Mâide Suresi 111. Ayeti

1
ve iz evhaytu
ve vahyettiğim zaman
2
ilâ el havâriyyîne
havârilere
3
en âminû bî
bana iman etmelerini
4
ve bi resûlî
ve Resûl’üme
5
kâlû
dediler
6
âmennâ
biz iman ettik, âmenû olduk, Allâh’a teslim olmayı, ulaşmayı diledik
7
veşhed (ve işhed)
ve şahid ol
8
bi enne-nâ
bizim… olduğumuza
9
muslimûne
müslümanlar, Allâh’a (cc.) teslim olanlar
2. Hîzb, En'âm Sûresi

En’âm Suresi 19. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
eyyu şey’in
hangi şey
3
ekberu
en büyük, daha büyük
4
şehâdeten
şahit olarak
5
kul
de, söyle
6
allâhu şehîdun
Allah şahittir
7
beynî
benim aram
8
ve beyne-kum
ve sizin aranız
9
ve ûhiye
ve vahyolundu
10
ileyye
bana
11
hâzâ el kur’ânu
bu Kur’ân
12
li unzire-kum
sizi uyarmam için
13
bi-hî
onunla
14
ve men belaga
ve kim erişti, ulaştı
15
e inne-kum
siz muhakkak …..mısınız?
16
le teşhedûne
gerçekten şahitlik ediyorsunuz
17
enne mea
beraber olduğuna
18
allâhi
Allah
19
âliheten uhrâ
başka ilâhlar
20
kul lâ eşhedu
de, söyle ben şahitlik yapmam
21
kul innemâ
de, söyle sadece
22
huve ilâhun
o ilâhtır
23
vâhidun
tek
24
ve inne-nî
ve muhakkak ki ben
25
berîun
berî, uzak
26
mimmâ (min mâ)
şeylerden
27
tuşrikûne
siz şirk (ortak) koşuyorsunuz