3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 88. Ayeti

1
ve kâlû
ve dediler
2
kulûbu-nâ
bizim kalbimiz
3
gulfun
kılıflı, örtülü
4
bel
hayır, bilâkis
5
leane-hum allâhu
Allah onları lânetledi
6
bi kufri-him
onların küfürleri, inkârları sebebi ile
7
fe
o zaman, bu yüzden
8
kalîlen mâ
ne kadar az, pek az
9
yu’minûne
îmân ediyorlar
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 187. Ayeti

1
uhılle
helâl kılındı
2
lekum
sizin için, size
3
leylete
gece
4
es sıyâmi
oruç
5
er refesu
(cinsel arzu ile ) yaklaşmak
6
ilâ nisâi-kum
kadınlarınıza
7
hunne
onlar
8
libâsun
elbise
9
lekum
sizin için
10
ve entum
ve siz
11
libâsun
elbise
12
lehunne
onlar için
13
alîme
bildi
14
allâhu
Allah
15
enne-kum
sizin ….. olduğunuz
16
kuntum
oldunuz, idiniz
17
tahtânûne
ihanet ediyorsunuz
18
enfuse-kum
sizin nefsleriniz, kendiniz
19
fe
o zaman, bunun üzerine
20
tâbe aley-kum
sizin tövbelerinizi kabul etti
21
afâ
affetti
22
an-kum
sizden, sizi
23
fe
artık, bundan sonra
24
elâne
şimdi
25
bâşirû-hunne
onlara yaklaşın, onlarla mübaşeret edin
26
ve ibtegû
ve isteyin
27
mâ ketebe
takdir ettiği, yazdığı, farz kıldığı şeyi
28
allâhu
Allah
29
lekum
sizin için, size
30
ve kulû
ve yeyin
31
ve işrabû
ve için
32
hattâ
oluncaya kadar
33
yetebeyyene
açığa çıkar, belli olur
34
lekum
sizin için, size
35
el haytu
iplik
36
ebyadu
beyaz
37
min el haytı
iplikten
38
el esvedi
siyah
39
min el fecri
fecr (seher) vaktinde
40
summe
sonra
41
etimmu
tamamlayın
42
es sıyâme
oruç
43
ilâ el leyli
geceye kadar
44
ve lâ tubâşirû-hunne
ve onlarla mübaşeret etmeyin, onlara
45
ve entum
ve siz
46
âkifûne
itikâfta olanlar (çok ibadet etmek için)
47
fî el mesâcidi
mescidlerde, mecsidlerin içinde
48
tilke
bu
49
hudûdu
hudut, hadler, sınırlar (yasaklar)
50
allâhi
Allah
51
fe
o zaman, artık
52
lâ takrabû-hâ
ona yaklaşmayın
53
kezâlike
işte böyle
54
yubeyyinu
beyan ediyor, açıklıyor
55
allâhu
Allah
56
âyâti-hî
kendi âyetleri
57
li en nâsi
insanlar için, insanlara
58
lealle-hum
umulur ki böylece onlar
59
yettekûne
takva sahibi olurlar
4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 71. Ayeti

1
ya ehle el kitâbi
ey kitap ehli, kitap sahipleri
2
lime telbisûne
niçin, karıştırıyorsunuz
3
el hakka bi el bâtılı
hakkı (gerçeği), batıl (boş şeyler) ile
4
ve tektumûne
ve gizliyorsunu
5
el hakka
hakkı, gerçeği
6
ve entum
ve siz
7
ta’lemûne
biliyorsunuz
1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 155. Ayeti

1
fe — bi mâ
fakat bu — sebebiyle
2
nakdı-him
onların bozmaları
3
mîsâka-hum
onların misâkları
4
ve kufri-him
ve onların inkâr etmeleri
5
bi âyâti
âyetleri
6
allâhi
Allah
7
ve katli-him
ve onları öldürmeleri
8
el enbiyâe
nebiler, peygamberler
9
bi gayrı
olmaksızın
10
hakkın
haklı
11
ve kavli-him
ve onların sözleri
12
kulûbu-nâ
bizim kalplerimiz
13
gulfun
kılıflı, örtülü
14
bel
hayır, bilakis, tam aksi
15
tabaa
tab etti, mühürledi
16
allâhu
Allah
17
aleyhâ
onun üzerini
18
bi kufri-him
onların inkâr etmeleri sebebiyle, küfürlerinden dolayı
19
fe
böylece
20
lâ yu’minûne
îmân etmezler
21
illâ
…’den başka, hariç
22
kalîlen
az, pek az