3. Hîzb, Müddessir Sûresi

Müddessir Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
el muddessiru
disarını giymiş olan, esvabını giymiş olan, esvabına bürünmüş olan