1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 1. Ayeti Meali

الم
Elif-lâm-mîm
1
elif, lâm, mim
elif, lâm, mim

Diyanet İşleri Elif Lâm Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) Elif, Lâm, Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) Elif, Lam, Mim.
Elmalılı Hamdi Yazır Elif, Lâm, Mîm.
Diyanet Vakfı Elif. Lâm. Mîm.
Abdulbaki Gölpınarlı Elif lâm mîm.
Adem Uğur Elif. Lâm. Mîm.
Ahmed Hulusi Eliif, Lâââm, Miiim.
Ahmet Tekin Elif, Lâm, Mîm.
Ahmet Varol Elif. Lam. Mim [1]
Ali Fikri Yavuz Elif, Lâm, Mîm. (Sûrelerin başında olan bu gibi harflere, mukattaa harfler denir ki, delâlet ettikleri mânayı ancak Cenab-ı Hak bilir.)
Bekir Sadak Elif, Lam, Mim.
Celal Yıldırım Elif - Lâm - Mîm.
Diyanet İşleri 2 Elif, Lam, Mim.
Fizilil Kuran Elif Lâm Mim
Gültekin Onan Elif, Lâm Mîm,
Hasan Basri Cantay Elif, Lâm, Mim.
Hayat Neşriyat Elif, Lâm, Mîm.
Ibni Kesir Elif, Lam, Mim
Muhammed Esed Elif-Lam-Mim.
Ömer Nasuhi Bilmen (1-2) Elif, lâm, mîm. İşte bu kitap ki, bunda bir şekk yoktur. Muttakîler için bir hidâyettir.
Ömer Öngüt Elif, Lâm, Mîm.
Şaban Piris Elif, lâm, Mîm.
Suat Yıldırım Elif, Lâm, Mîm.
Tefhim-ül Kuran Elif, Lâm Mîm,
Ümit Şimşek Elif lâm mim.

Diyanet Tefsiri Çoğu Mekke’de nâzil olan yirmi dokuz sûrenin başında ya bir âyet ya da bir âyetin başlangıcı olarak, kelime oluşturmayan bazı harfler yer almakta olup bunlara hurûf-ı mukattaa (ayrı ayrı harfler) denir. Bunlar Arap alfabesinin on dört harfidir ve bazı sûrelerin başında tek harf olarak, bazılarının başında ise birden fazla harfin yan yana dizilişi şeklinde yeralmışlardır. Bu harflerin Kur’ân-ı Kerîm’den bir âyet veya âyet parçası olduğunda şüphe yoktur. Mânaları ve hikmetleri üzerinde ise farklı görüşler ve yorumlar ileri sürülmüştür. Sıradan insanların bilgi vasıtalarıyla mânalarını ve kullanılış maksatlarını (hikmet) bilmek ve anlamak mümkün olmayan bu harflere, kezâ lügat mânalarında kullanılmamış olup ne mânaya geldikleri de açıklanmamış bulunan bazı kelimelere müteşâbihat adı verilmektedir. Selef denilen ilk devir din bilginleriyle onların yolundan giden sonraki bazı âlimler müteşâbihatı yorumlamazlar, oldukları gibi benimseyip iman ederler. “Kur’an’da bulunmasının elbette bir hikmeti vardır, Allah ve Resulü bunları açıklamadığına göre aklımıza dayanarak açıklamaya kalkışmak bizim işimiz değildir, yetki sınırımızı aşar” derler. Kelâm, felsefe ve tasavvuf ehli bazı âlimler ise tefekkür veya ilham yoluyla müteşâbihatın mânalarının anlaşılabileceğini ileri sürmüş ve her biri için çeşitli yorumlar yapmışlardır. Bakara sûresinin ilk âyetini teşkil eden “elif-lâm-mîm”in mânasıyla ilgili olarak yirmiden fazla yorum vardır. Bunlardan şu üçü nisbeten daha tutarlı görünmektedir: a) Bunlar, mânaları olmayan alfabe harfleridir, Kur’ân-ı Kerîm’in vahiy yoluyla Allah’tan geldiğine inanmayanlara meydan okumak ve âciz olduklarını ortaya çıkartmak için bazı sûrelerin başına konmuştur ve “Bu Kur’an, şu gördüğünüz harflerden yapılan kelime ve cümlelerden oluşmaktadır. Siz harfleri de biliyorsunuz. O halde haydi yapabiliyorsanız siz de böyle kelime ve cümlelerden oluşan ve Kur’an’a benzeyen bir kitap yazın!” denilmek istenmiştir. b) Başında bulundukları sûrelerin muhtevalarına dikkat çekmek için yemin olarak gelmiştir. c) Başlarında bulunan sûrelerin isimleri olarak indirilmiştir (İbn Aşûr, I, 216). İmâm-ı Rabbânî önce Selef âlimleri gibi düşünürken bilâhare Allah Teâlâ’nın kendine, bu harflerin mâna ve sırlarından bir kısmını açtığını; böylece “müteşâbihatın mânalarının, Allah’ın bildirmesiyle bilinebileceğini ve bunların, açık mânalı âyetlerin (muhkemât) özü ve amacı olduğunu” anladığını ifade etmiştir (Mektûbât, I, 296). Şah Veliyyullah, “Arap dilinde tek başına veya kelimelerin başlarına gelen harflerin özellikleriyle kelimelerin mânaları arasında bir ilişkinin bulunduğu” tesbitinden yola çıkarak sûrelerin başlarında bulunan harflerin de muhtevalarına delâlet ve onların özünü ihtiva ettiğini ileri sürmüştür. Buna göre “elif-lâm-mîm”in mânası, “Yaratılmışların çeşitli oluşlar ve ilişkilerle belirlenmiş hayatlarının gerekli kıldığı, ihtiyaç duyduğu irşadlar gayb âleminden gelerek onların hayatlarına girmekte ve yollarına ışık tutmaktadır” demektir (el-Fevzü’l-kebîr, s. 64; hurûf-ı mukattaa konusunda genişbilgi için bk. M. Zeki Duman-Mustafa Altundağ, “Hurûf-ı Mukattaa”, DİA, XVIII, 401-408; müteşâbihat konusunda bk. Âl-i İmrân 3/7).

Kurdî / کوردی / Kürtçe E.L.M. (Ji van tîpne di serê ferkeran da hatêne, tîpne ji hevçûyî tê gotine:Arşa wan e rastî hey Yezdan dizane).
Sahih International / English / Ingilizce Alif, Lam, Meem.
M.Pickthall / English / Ingilizce Alif. Lam. Mim.
Muhsin Khan / English / Ingilizce Alif-Lam-Mim. [These letters are one of the miracles of the Quran and none but Allah (Alone) knows their meanings].
Yusuf Ali / English / Ingilizce A.L.M.(25).
Shakir / English / Ingilizce Alif Lam Mim.
Dr. Ghali / English / Ingilizce Alif, Lam, Mim. (These are the names of three letters from the Arabic alphabet, probably indicating that this inimitable Revelation, the Qur'an, is made of this Arabic alphabet. Only Allah Knows their meaning here).
Albanian / Shqip / Arnavutça Elif, Lam, Mim.
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice Əlif, Lam, Mim.
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Elif Lām Mīm.
Bulgarian / Български / Bulgarca Алиф. Лам. Мим.
Chinese / 中文 / Çince 艾列弗,堙A米目。
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 艾列弗,俩目,米目。
Czech / Česky / Çekçe Alif lám mím!
Dutch / Nederlands / Hollandaca A. L. M.
Farsi / فارسی / Farsça الف . لام . میم.
Finnish / Suomi / Fince Alif. Laam. Miim. Tämä Pyhä kirja, siitä ei ole epäilystäkään on
French / Français / Fransızca Alif, Lam, Mim .
German / Deutsch / Almanca Alif, Lâm, Mîm.
Hausa / Hausa Dili A. L̃. M̃.
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Alif laam miim.
Italian / Italiano / Italyanca Alif, Lâm, Mîm.
Japanese / 日本語 / Japonca アリフ・ラーム・ミーム。
Korean / 한국어 / Korece 알리프 람 밈
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Alif, Laam, Miim.
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili അലിഫ്‌ ലാം മീം.
Maranao / mәranaw Alif, Lam, Mim. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on)
Norwegian / Norsk / Norveççe Alif Lam Mim
Polski / Polish / Polonya Dili Alif. Lam. Mim.
Portuguese / Português / Portekizce Alef, Lam, Mim.
Romanian / Română / Rumence Alif. Lam.Mim.
Russian / Россия / Rusça Алиф. Лам. Мим.
Somali / Somalice Aad baa Macnaheeda looga hadlay, waxaana la sheegay inay magaca suuradda tahay, ama ay ku tusin Muejisadda Quraanka, Eebe unbaa waa la dhahaa.
Spanish / Español / Ispanyolca `lm.
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Alif Lam Mim.
Svenska / Swedish / Isveççe Alif lam meem.
Tatarça / Tatarish / Tatarca Әлиф ләм мим – мәгънәсен Аллаһ үзе генә беләдер.
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili อะลิฟ ลาม มีม
Urdu / اردو / Urduca الم
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Алиф Лом Мим. (Қуръони Каримнинг йигирма тўққиз сураси ҳарфлар билан бошланган. Бу ҳарфларга турлича номлар берилган: баъзилар "Ҳурифул муқатаот" кесик ҳарфлар десалар, бошқалар "Ҳурифул ҳижои" алифбо ҳарифлари дейдилар, учинчилари эса, "Фавотуҳус суар" сураларни очувчилар дейдилар. Бу ҳарфларга турлича ном берилганидек, улар ила бошланишидан кўзланган мурод ҳақида ҳам ҳар хил фикрлар айтилган. Бу ҳақда махсус баҳслар ҳам бор. Баъзи уламолар бу ҳарфларнинг сирини Аллоҳга ҳавола этадилар, бошқалари: "Бу Аллоҳ билан Пайғамбар алайҳиссалом ўрталаридаги сир", дейдилар. Бошқа бирлари эса, уларга ўзларича маъно йўйганлар. Ихтилофнинг асосий сабаби-улар ҳақида на Пайғамбар алайҳиссаломнинг ўзларидан ва на саҳобаи киромлардан бирорта ҳам ривоят йўқлигидир.)
Bengali / বাংলা / Bengalce আলিফ লাম মীম।
Tamil / தமிழர் / Tamilce அலிஃப், லாம், மீ;ம்.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın