1. Hîzb, Fâtiha Sûresi, Fatihe

Fâtiha Suresi 1. Ayeti

1
bi ismi allahi
Allah’ın ismi ile
2
er rahmân er rahîm
Rahmân ve Rahîm Rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen
1. Hîzb, Fâtiha Sûresi, Fatihe

Fâtiha Suresi 2. Ayeti

1
el hamdu
hamd, övgü, sena, manevî ni’metlere şükür
2
lillâhi (li allâhi)
Allah için, Allah’a
3
rabbi
Rab
4
el âlemîne
âlemler
1. Hîzb, Fâtiha Sûresi, Fatihe

Fâtiha Suresi 3. Ayeti

1
er rahmâni
Rahman esması ile tecelli eden
2
er rahîmi
rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi
1. Hîzb, Fâtiha Sûresi, Fatihe

Fâtiha Suresi 4. Ayeti

1
mâliki
malik, sahip
2
yevmid dîne (yevme ed dîne)
dîn günü,