4. Hîzb, Zümer Sûresi

Zümer Suresi 1. Ayeti

1
tenzîlu
indirilir, indiriliş
2
el kitâbi
kitap
3
min
den
4
allâhi
Allah
5
el azîzi
azîz, güç ve kuvvet sahibi
6
el hakîmi
hakim, hüküm ve hikmet sahibi
4. Hîzb, Zümer Sûresi

Zümer Suresi 2. Ayeti

1
innâ
muhakkak biz
2
enzelnâ
biz indirdik
3
ileyke
sana
4
el kitâbe
kitap
5
bi el hakkı
hak ile
6
fa’budi allâhe (fe u’budi)
öyleyse Allah’a kul ol
7
muhlisan
muhlis olarak, halis kılarak
8
lehu
ona
9
ed dine
dîn
4. Hîzb, Zümer Sûresi

Zümer Suresi 3. Ayeti

1
e lâ
öyle değil mi
2
li allâhi
Allah’a ait, Allah için
3
ed dînu
dîn
4
el hâlisu
halis, has, özel
5
ve ellezîne
ve o kimseler, onlar
6
ittehazû
edindiler
7
min
den
8
dûni-hi
ondan başka, onun dışında
9
evliyâe
velîler, dostlar
10
mâ na’budu-hum
onlara tapmıyoruz, kulluk etmiyoruz
11
illâ
den başka, sadece
12
li yukarribûnâ
bizi yaklaştırmaları için
13
ilâllâhi (ilâ allâhi)
Allah’a
14
zulfâ
derece, makam, yakınlık
15
inne allâhe
muhakkak Allah
16
yahkumu
hükmeder
17
beyne-hum
onların arasında
18
içinde, de
19
şey
20
hum
onlar
21
fîhi
onda, onun hakkında
22
yahtelifûne
ihtilâf ediyorlar
23
inne allâhe
muhakkak Allah
24
lâ yehdî
hidayete erdirmez
25
men
kim, kimse
26
huve
o
27
kâzibun
yalancı
28
keffârun
çok inkârcı, inkâr edenler
4. Hîzb, Zümer Sûresi

Zümer Suresi 4. Ayeti

1
lev
eğer, şâyet
2
erâde
istedi, diledi
3
allâhu
Allah
4
en yettehıze
edinmek
5
veleden
bir çocuk
6
lâstafâ (le ıstafâ)
elbette, mutlaka seçerdi
7
mimmâ (min mâ)
şeyden
8
yahluku
yaratır
9
mâ yeşâu
dilediği şey
10
subhâne-hu
o sübhandır (herşeyden münezzehtir)
11
huve
o
12
allâhu
Allah
13
el vâhidu
vahid, tek, bir
14
el kahhâru
kahhar, kahreden, herşeye hakim olan, idaresi altında tutan