2. Hîzb, Zuhruf Sûresi

Zuhruf Suresi 1. Ayeti

2. Hîzb, Zuhruf Sûresi

Zuhruf Suresi 2. Ayeti

1
ve el kitâbi
ve kitaba andolsun
2
el mubîni
açıklanmış olan, apaçık
2. Hîzb, Zuhruf Sûresi

Zuhruf Suresi 3. Ayeti

1
innâ
muhakkak ki biz
2
cealnâ-hu
onu kıldık
3
kur’ânen
bir Kur’ân
4
arabiyyen
Arapça
5
lealle-kum
umulur ki siz
6
ta’kılûne
akıl edersiniz
2. Hîzb, Zuhruf Sûresi

Zuhruf Suresi 4. Ayeti

1
ve inne-hu
ve muhakkak ki o
2
içinde, de
3
ummi el kitâbi
ümmül kitap, ana kitap
4
ledey-nâ
katımızda
5
le
elbette, gerçekten
6
alîyyun
âlî, yüce
7
hakîmun
hakîm, hüküm ve hikmet sahibi