2. Hîzb, Tevbe Sûresi

Tevbe Suresi 1. Ayeti

1
berâetun
bir beraattir, bir uyarı, bir ihtar (saldırmazlığın sona ermesi için)
2
min allâhi
Allah’tan
3
ve resûli-hi
ve onun resûlü
4
ilâllezîne (ilâ ellezîne)
o kimselere
5
âhedtum
ahdleştiğiniz, ahd aldığınız
6
min el muşrikîne
müşriklerden
2. Hîzb, Tevbe Sûresi

Tevbe Suresi 2. Ayeti

1
fe
artık
2
sîhû
dolaşın, gezin
3
fi el ardı
yeryüzünde
4
erbeate
dört
5
eşhurin
aylar
6
va’lemû (ve ı’lemu)
ve biliniz
7
enne-kum
siz, … olduğunuzu
8
gayru
başka, değil, dışında (olmaz)
9
mu’cizî allâhi
Allah’ı aciz bırakan
10
ve enne allâhe
ve Allah’ın … olduğunu
11
muhzî el kâfirîne
kâfirleri alçaltıcı, hor, hakir yapıcı
2. Hîzb, Tevbe Sûresi

Tevbe Suresi 3. Ayeti

1
ve ezanun
ve ilândır, açıkça bildirmektir, bir bildiridir
2
min allâhi
Allah’tan
3
ve resûli-hi
ve onun resûlü
4
ilâ en nâsi
insanlara
5
yevme el haccı el ekberi
büyük hac günü
6
enne allâhe
muhakkak ki Allah
7
berîun
uzaktır, alâkası yoktur
8
min el muşrikîne
müşriklerden
9
ve resûlu-hu
ve onun resûlü
10
fe in
o zaman, artık, bundan sonra eğer
11
tubtum
tövbe edersiniz
12
fe huve
o zaman, artık, bundan sonra o
13
hayrun
daha hayırlı
14
lekum
sizin için
15
ve in
ve eğer
16
tevelleytum
yüz çevirirsiniz
17
fa’lemu (fe ı’lemû)
o zaman, artık, bundan sonra, o taktirde biliniz
18
enne-kum
sizin, ….. olduğunuzu
19
gayru mu’cizî allâhi
Allah’ı aciz bırakan değil (bırakamaz)
20
ve beşşiri
ve müjdele, uyar, ikaz et, haber ver
21
ellezîne keferû
kâfir kimseleri, inkâr eden kimseleri
22
bi azâbin
bir azap ile
23
elîmin
acı, elîm
2. Hîzb, Tevbe Sûresi

Tevbe Suresi 4. Ayeti

1
illâ
hariç, müstesna
2
ellezîne âhedtum
ahdleştiğiniz kimseler, ahd aldığınız
3
min el muşrikîne
müşriklerden
4
summe
sonra
5
lem yankusû-kum
sizden naksetmez, sizden eksiltmez, size haksızlık etmez
6
şey’en
bir şey
7
ve lem yuzâhirû
ve yardımlaşmazlar, arka çıkmazlar
8
aleykum
size karşı
9
ehaden
birisi
10
fe etimmû
o taktirde tamamlayın
11
ileyhim
onlara
12
ahde-hum
onların ahdi
13
ilâ muddeti-him
onların müddetine kadar
14
inne allâhe
muhakkak ki Allah
15
yuhıbbu
sever
16
el muttekîne
takva sahipleri