4. Hîzb, Talâk Sûresi

Talâk Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
en nebiyyu
nebî
3
izâ tallaktum(u)
boşadığınız zaman
4
en nisâe
kadınlar
5
fe tallikû-hunne
o taktirde onları (kadınları) boşayın
6
li
için, içinde, de
7
iddeti-hinne
kadınların üç adet (hayz hali) dönemi
8
ve ahsû
ve sayın
9
el iddete
muayyen miktar, belirli sayı, müddet (günlerin sayısı)
10
ve ittekû
ve takva sahibi olun
11
allâhe
Allah
12
rabbe-kum
sizin Rabbiniz
13
lâ tuhricû-hunne
onları (kadınları) çıkarmayın
14
min buyûti-hinne
evlerinden
15
ve lâ yahrucne
ve çıkmasınlar
16
illâ
ancak, den başka, olmadıkça
17
en ye’tîne
gelmeleri
18
bi fâhişetin
fahişelik ile, kötülük ile, hayasızlık ile
19
mubeyyinetin
açık, açıkça
20
ve tilke
ve bu
21
hudûdu
hudut, sınır
22
allâhi
Allah
23
ve men
ve kim
24
yeteadde
aşar
25
hudûde
hudut, sınır
26
allâhi
Allah
27
fe
o taktirde
28
kad
olmuştu, olmuş olur
29
zaleme
zulmetti
30
nefse-hu
kendi nefsine
31
lâ tedrî
bilmezsin, bilemezsin
32
lealle
umulur ki, belki, böylece
33
allâhe
Allah
34
yuhdısu
ihdas eder, husule getirir, meydana getirir
35
ba’de zâlike
bundan sonra
36
emren
emir, iş, durum
4. Hîzb, Talâk Sûresi

Talâk Suresi 2. Ayeti

1
fe izâ
böylece, artık ….. olduğu zaman
2
belagne
erişti
3
ecele-hunne
onların belirli süresi
4
fe emsikû-hunne
bundan sonra onları tutun
5
bi ma’rûfin
örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle
6
ev fârikû-hunne
veya onlardan ayrılın
7
bi ma’rûfin
örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle
8
ve eşhidû
ve şahit olsun
9
zevey
sahip
10
adlin
adalet
11
min-kum
sizden
12
ve ekîmû
ve yerine getirin
13
eş şehâdete
şahitlik
14
li allâhi
Allah için
15
zâlikum
işte bu
16
yûazu
vaazolunur
17
bi-hî
onunla
18
men
kimse(ler)
19
kâne
oldu
20
yu’minu
îmân eder
21
billâhi
Allah’a
22
ve el yevmi el âhiri
ve ahir güne, sonraki güne
23
ve men
ve kim
24
yettekı
takva sahibi olur
25
allâhe
Allah
26
yec’al
kılar, yapar
27
lehu
ona
28
mahrecen
çıkış yeri, yükselme yeri
4. Hîzb, Talâk Sûresi

Talâk Suresi 3. Ayeti

1
ve yerzuk-hu
ve onu rızıklandırır
2
min haysu
yerden
3
lâ yahtesibu
hesaba katmadı
4
ve men
ve kim
5
yetevekkel
tevekkül eder
6
alâ allâhi
Allah’a
7
fe huve
o zaman o
8
hasbu-hu
ona yeter, kâfidir
9
inne
muhakkak
10
allâhe
Allah
11
bâligu
gerçekleştirir
12
emri-hî
kendi emrini
13
kad
olmuştur
14
ceale
kıldı, yaptı
15
allâhu
Allah
16
li
için
17
kulli
her
18
şey’in
şey
19
kadren
kader, ölçü, miktar
4. Hîzb, Talâk Sûresi

Talâk Suresi 4. Ayeti

1
ve ellâî
ve onlar (o kadınlar)
2
yeisne
kesilir
3
min el mahîdı
hayzdan, adetten
4
min nisâi-kum
kadınlarınızdan
5
in
eğer
6
irtebtum
şüphe ettiniz
7
fe
o zaman, o taktirde
8
iddetu-hunne
onların iddetleri, müddetleri
9
selâsetu
üç
10
eşhurin
aylar
11
ve ellâî
ve olanlar
12
lem yahıdne
hayız görmeyen
13
ve ulâtu
ve onlar (kadınlar)
14
el ahmâli
yüklü olanlar, hamile olanlar
15
ecelu-hunne
onların süreleri, müddetleri
16
en yada’ne
bırakmak, doğurmak
17
hamle-hunne
onların (kadınların) yükleri
18
ve men
ve kim
19
yettekı
takva sahibi olur
20
allâhe
Allah’tan
21
yec’al
kılar, yapar, sağlar
22
lehu
onun için, ona
23
min emri-hî
onun işinden, onun işinde
24
yusren
kolaylık