4. Hîzb, Tahrîm Sûresi

Tahrîm Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
en nebiyyu
nebî
3
lime
neden, niçin
4
tuharrimu
haram kılıyorsun
5
şeyi
6
ehalle
helâl kıldı
7
allâhu
Allah
8
leke
senin için, sana
9
tebtegî
isteyerek, arayarak
10
merdâte
hoşnutluk, rıza
11
ezvâci-ke
senin eşlerin
12
ve allâhu
ve Allah
13
gafûrun
gafûrdur
14
rahîmun
rahîmdir
4. Hîzb, Tahrîm Sûresi

Tahrîm Suresi 2. Ayeti

1
kad farada
farz kılmıştır
2
allâhu
Allah
3
lekum
sizin için, size
4
tehillete
çözülmesi
5
eymâni-kum
yeminleriniz
6
ve allâhu
ve Allah
7
mevlâ-kum
sizin mevlânız, dostunuz
8
ve huve
ve o
9
el alîmu
en iyi bilen
10
el hakîmu
hakîm, hüküm ve hikmet sahibi
4. Hîzb, Tahrîm Sûresi

Tahrîm Suresi 3. Ayeti

1
ve iz
ve olmuştu
2
eserre
sır verdi, gizlice söyledi
3
en nebiyyu
peygamber
4
ilâ ba’dı
bazısına
5
ezvâci-hî
onun zevceleri, eşleri
6
hadîsen
söz
7
fe lemmâ
olunca
8
nebbeet
haber verdi
9
bi-hî
onu
10
ve azhere-hu
ve onu zahir kıldı, izhar etti, bildirdi
11
allâhu
Allah
12
aleyhi
ona
13
arrefe
tanıttı, bildirdi, anlattı
14
ba’da-hu
onun bir kısmı, bazısı
15
ve a’rada
ve yüz çevirdi, vazgeçti
16
an ba’din
bazısından
17
fe lemmâ
olunca, olduğu zaman
18
nebbee-hâ
onu haber verdi
19
bi-hî
onu
20
kâlet
dedi
21
men
kim
22
enbee-ke
sana haber verdi
23
hâzâ
bu, bunu
24
kâle
dedi
25
nebbeeniye (nebbee-nî)
bana haber verdi
26
el alîmu
en iyi bilen
27
el habîru
habîr olan, herşeyden haberdar olan
4. Hîzb, Tahrîm Sûresi

Tahrîm Suresi 4. Ayeti

1
in
eğer, ise, keşke olsa
2
tetûbâ
siz ikiniz tövbe etseniz (ki, mutlaka etmelisiniz)
3
ilâ allâhi
Allah’a
4
fe kad
çünkü olmuştu
5
sagat
meyletti, kaydı
6
kulûbu-kumâ
ikinizin kalpleri
7
ve in
ve eğer
8
tezâherâ
yardımlaşırsanız
9
aleyhi
ona (karşı)
10
fe
o zaman, o taktirde
11
inne
muhakkak
12
allâhe
Allah
13
huve
o
14
mevlâ-hu
onun mevlâsı
15
ve cibrîlu
ve Cibril
16
ve sâlihu
ve salih olanlar
17
el mu’minîne
mü’minler
18
ve el melâiketu
ve melekler
19
ba’de zâlike
bundan sonra
20
zahîrun
yardımcı