2. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 1. Ayeti

1
elif, lâm, mim, râ
hurûfu mukattaa; mukattaa harfleridir. Kur’ân-ı Kerim’de bazı surelerin başında zikredilen özel (anlamlı) harflerdir.
2
tilke
bunlar
3
âyâtu el kitâbi
kitabın âyetleridir
4
ve ellezî
ve ki o
5
unzile
indirildi
6
ileyke
sana
7
min rabbi-ke
senin Rabbinden
8
el hakku
haktır
9
ve lâkinne
ve
10
eksere en nâsi
insanların çoğu
11
lâ yu’minûne
inanmazlar, mü’min olmazlar
2. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 2. Ayeti

1
allâhu ellezî
Allah o ki
2
refea es semavâti
gökleri yükseltti
3
bi gayri
olmaksızın
4
amedin
direkler
5
terevne-hâ
onu görüyorsunuz
6
summe istevâ
sonra istiva etti
7
alel arşı (alâ el arşı)
arşın üzerine, arşa
8
ve sehhare
ve emri altına aldı
9
eş şemse
güneş
10
ve el kamere
ve ay
11
kullun
hepsi
12
yecrî
akar gider (hareket eder)
13
li ecelin
bir süreye (zamana) kadar
14
musemmen
belirlenmiş (isimlendirilmiş)
15
yudebbiru el emre
işleri düzenleyip dizayn eder, idare eder
16
yufassılu el âyâti
âyetleri ayrı ayrı açıklar
17
lealle-kum
umulur ki siz, böylece siz
18
bi likâi
mülâki olmaya, ulaşmaya
19
rabbi-kum
Rabbinize
20
tûkınûne
kesin inanırsınız, yakîn hasıl edersiniz
2. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 3. Ayeti

1
ve huve
ve o
2
ellezî
ki o
3
medde
adaletle davranmanız
4
el arda
yeryüzü
5
ve ceale
ve kıldı, yaptı (yarattı)
6
fî-hâ
orada
7
revâsiye
dağlar
8
ve enhâren
ve nehirler
9
ve min kulli
ve hepsinden
10
es semerâti
ürünler, meyveler
11
ceale
kıldı (yarattı)
12
fî-hâ
orada
13
zevceynisneyni
14
yugşi
örter
15
el leyl
gece
16
en nehâre
gündüz
17
inne
muhakkak
18
fî zâlike
bunda vardır
19
le âyâtin
elbette âyetler
20
li kavmin
bir kavim için
21
yetefekkerûne
tefekkür ederler
2. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 4. Ayeti

1
ve fî el ardı
ve yeryüzünde
2
kıtaun
toprak parçaları, kıtalar
3
mutecâvirâtun
birbirine komşu
4
ve cennâtun
ve bahçeler
5
min a’nâbin
üzüm bağlarından
6
ve zer’un
ve ekin
7
ve nahîlun
ve hurma ağaçları
8
sınvânun
budaklı
9
ve gayru sınvânin
ve budaklı olmayan
10
yuskâ
sulanır
11
bi mâin
su ile
12
vâhidin
tek, aynı, bir
13
ve nufaddılu
ve üstün kılarız
14
ba’de-hâ
onun bazısını
15
alâ
üzerine
16
ba’dın
bazısının
17
fî el ukuli
yenmesinde (tadında, lezzetinde ve kokusunda v.s)
18
inne
muhakkak
19
fî zâlike
bunda vardır
20
le âyâtin
elbette âyetler
21
li kavmin
bir kavim için
22
ya’kılûne
akıl ederler