2. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 1. Ayeti

1
sûratun
bir suredir
2
enzelnâ-hâ
onu biz indirdik
3
ve faradnâ-hâ
ve onu biz farz kıldık
4
ve enzelnâ
ve biz indirdik
5
fî-hâ
onun içinde
6
âyâtin
âyetler
7
beyyinâtin
apaçık, delillerle açıklanmış
8
lealle-kum
umulur ki böylece siz
9
tezekkerûne
tezekkür edersiniz
2. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 2. Ayeti

1
ez zâniyetu
zina yapan kadın
2
ve ez zânî
ve zina yapan erkek
3
feclidû (fe iclidû)
o zaman, o takdirde vurun
4
kulle vâhıdin
herbiri
5
min-humâ
ikisinden
6
miete
yüz (100)
7
celdetin
yalnız cilde tesir edecek şekilde vurulan sopa
8
ve lâ te’huz-kum
ve sizi almasın, tutmasın, mani olmasın
9
bi himâ
ikisini, ikisine
10
ra’fetun
şefkat, merhamet
11
fî dîni allâhi
Allah’ın dîni hakkında (konusunda)
12
in kuntum
eğer siz olduysanız
13
tu’minûne
siz îmân ediyorsunuz, inanıyorsunuz
14
bi allâhi
Allah’a
15
ve el yevmi el âhırı
ve ahir gün, ahiret günü
16
ve li yeşhed
ve şahit olsun
17
azâbe-humâ
ikisinin azabı
18
tâifetun
bir taife, bir grup
19
min el mu’minîne
mü’minlerden
2. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 3. Ayeti

1
ez zânî
zina yapan erkek
2
lâ yenkihu
nikâh yapmaz, nikâhlayamaz
3
illâ
den başka, hariç
4
zâniyeten
zina yapan kadın
5
ev
veya
6
muşriketen
müşrik olan kadın
7
ve ez zâniyetu
ve zina yapan kadın
8
lâ yenkihu-hâ
onu nikâhlayamaz
9
illâ
den başka, hariç
10
zânin
zina yapan erkek
11
ev
veya
12
muşrikun
müşrik olan erkek
13
ve hurrime
ve haram kılındı
14
zâlike
bu
15
alâ
üzerine
16
el mu’minîne
mü’minler
2. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 4. Ayeti

1
ve ellezîne
ve o kimseler, onlar
2
yermûne
atarlar
3
el muhsanâti
iffetli, namuslu kadınlar
4
summe
sonra
5
lem ye’tû bi
getirmezler
6
erbeati
dört
7
şuhedâe
şahitler
8
feclidûhum (fe iclidû-hum)
o zaman, o taktirde onlara celde vurun
9
semânîne
seksen (80)
10
celdeten
yalnız cilde tesir edecek şekilde vurulan sopa
11
ve lâ takbelû
ve kabul etmeyin
12
lehum
onların
13
şehâdeten
şahitlik
14
ebeden
ebediyyen
15
ve ulâike
ve işte onlar
16
hum
onlar
17
el fâsikûne
fasık olanlar, fasıklar