1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 173. Ayeti

1
fe
fakat
2
emmâ
ama, …ise
3
ellezîne
onlar, olanlar
4
âmenû
îmân ettiler, âmenû oldular, yaşarken Allah’a ulaşmayı dilediler
5
ve amilû es sâlihâti
ve ıslâh edici, nefsi tezkiye edici amel yaptılar
6
fe
o taktirde, öyle ise
7
yuveffî-him
onlara ödenir
8
ucûra-hum
onların ecirleri, mükâfatları
9
ve yezîdu-hum
ve onlara ziyade yapar, arttırır, daha çok verir
10
min fadli-hî
kendi fazlından
11
ve
ve
12
emmâ
ama, …ise
13
ellezîne
onlar, olanlar
14
istenkefû
çekinirler, yapmak istemezler
15
ve istekberû
ve kibirlenirler , büyüklenirler
16
fe
o taktirde, öyle ise
17
yuazzibu-hum
onlara azap edilir
18
azâben
azap
19
elîmen
elim, acı
20
ve
ve
21
lâ yecidûne
bulamazlar
22
lehum
onlar için, kendileri için
23
min dûni
…’den başka
24
allâhi
Allah
25
veliyyen
veli, dost
26
ve lâ
ve olmaz
27
nasîran
yardımcı
1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 174. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
en nâsû
insanlar
3
kad
olmuştu
4
câe-kum
size geldi
5
burhânun
kesin delil
6
min rabbi-kum
Rabbiniz’den
7
ve enzelnâ
ve biz indirdik
8
ileykum
size
9
nûran
bir nur
10
mubînen
açık, apaçık
1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 175. Ayeti

1
fe
böylece, artık
2
emmâ
ama, ise
3
ellezîne
onlar, olanlar
4
âmenû
îmân ettiler, âmenû oldular, yaşarken Allah’a ulaşmayı dilediler
5
bi allâhi
Allah’a
6
ve i’tesamû
ve sarıldılar
7
bi-hî
ona
8
fe
o taktirde, öyle ise
9
se yudhılu-hum
onları dahil edecek, koyacak
10
fî rahmetin
rahmetin içine
11
min-hu
ondan, kendinden
12
ve fadlın
ve fazıl
13
ve yehdî-him
ve onları hidayet edecek, ulaştıracak
14
ileyhi
ona, kendisine
15
sırâtan mustekîmen
Sıratı Mustakîm, Allah’a ulaştıran yol
2. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 176. Ayeti

1
yesteftûne-ke
senden fetva istiyorlar, soruyorlar
2
kul
de, söyle
3
allâhu
Allah
4
yuftî-kum
size fetva veriyor, hükmünü bildiriyor
5
fî el kelâleti
anne ve babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında (dayı, amca, kardeş gibi ikinci derecede akrabaları olan kimse hakkında)
6
in imruun
eğer kişi erkek ise
7
heleke
helak oldu, öldü
8
leyse
olmadı, yok
9
lehû
onun (erkeğin)
10
veledun
çocuk
11
ve lehû
ve onun (erkeğin) var
12
uhtun
kızkardeşi
13
fe lehâ
o taktirde onundur (kadının)
14
nısfu
yarısı
15
şey
16
terake
terketti, bıraktı
17
ve huve
ve o (erkek)
18
yerisu-hâ
ona (kadına) varis olur
19
in
eğer, şayet, olsa, ise
20
lem yekun
olmamış, yok
21
lehâ
onun (kadının)
22
veledun
çocuk
23
fe
fakat
24
in kânete
eğer iki (kadın) olursa
25
isneteyni
iki (kadın)
26
fe
o taktirde, o zaman
27
lehumâ
o ikisinindir (iki kadının)
28
es sulusâni
üçte ikisi
29
mimmâ (min mâ)
şeyden
30
terake
bıraktı
31
ve in
ve eğer … ise
32
kânû
oldular
33
ıhveten
kardeş
34
ricâlen
erkek
35
ve nisâen
ve kadın
36
fe
o taktirde, o zaman
37
li ez zekeri
erkeğindir
38
mislu
misli, kadar
39
hazzı
pay
40
el unseyeyni
iki kadın
41
yubeyyinu
açıklıyor, beyan ediyor
42
allâhu
Allah
43
lekum
size
44
en tadıllû
sapmanız, şaşırmanız (şaşırırsınız diye)
45
vallâhu
ve Allah
46
bi kulli şey’in
her şeyi
47
alîmun
en iyi bilen