4. Hîzb, Neml Sûresi

Neml Suresi 1. Ayeti

1
tâ sîn
tâ sîn
2
tilke
bu, bunlar
3
âyâtu
âyetler
4
el kur’âni
Kur’ân-ı Kerim
5
ve kitâbin
ve kitap
6
mubînin
apaçık
4. Hîzb, Neml Sûresi

Neml Suresi 2. Ayeti

1
huden
hidayete erdirici
2
ve buşrâ
ve müjdeleyici
3
li el mu’minîne
mü’minler için, mü’minleri
4. Hîzb, Neml Sûresi

Neml Suresi 3. Ayeti

1
ellezîne
ki onlar
2
yukîmûne
ikame ederler
3
es salâte
namaz
4
ve yu’tûne
ve verirler
5
ez zekâte
zekât
6
ve hum
ve onlar
7
bi el âhıreti
ahirete
8
hum yûkınûne
onlar yakîn (sahibi) olarak inanırlar
4. Hîzb, Neml Sûresi

Neml Suresi 4. Ayeti

1
inne ellezîne
muhakkak ki onlar
2
lâ yu’minûne
mü’min olmazlar, inanmazlar
3
bi el âhireti
ahirete (Allah’a ruhun ulaşmasına)
4
zeyyennâ
süsledik
5
lehum
onlar için, onlara
6
a’mâle-hum
onların amelleri, amelleri
7
fe
böylece
8
hum
onlar
9
ya’mehûne
(şaşkın bir halde) bocalarlar