2. Hîzb, Mümtehine Sûresi

Mümtehine Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
ellezîne âmenû
âmenû olanlar, ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler
3
lâ tettehizû
yapmayın, edinmeyin
4
aduvvî
düşmanlarım
5
ve aduvve-kum
ve sizin düşmanlarınız
6
evliyâe
velîler, dostlar
7
tulkûne
ilka ediyorsunuz (dostluk ilka ediyorsunuz, muhabbet besliyorsunuz)
8
ileyhim
onlara
9
bi el meveddeti
muhabbet ile, sevgi ile
10
ve kad
ve olmuştu
11
keferû
inkâr ettiler
12
bi mâ câe-kum
size gelen şeyi
13
min el hakkı
Hakk’tan
14
yuhricûne
çıkarıyorlar
15
er resûle
resûl
16
ve iyyâ-kum
ve sizi
17
en tû’minû
inanmanız
18
bi allâhi
Allah’a
19
rabbi-kum
Rabbiniz
20
in kuntum
eğer siz iseniz
21
harectum
siz çıktınız
22
cihâden
cihad
23
fî sebîlî
benim yolumda
24
ve ibtigâe
ve aradı, arzu eti, istedi
25
mardâtî
benim razı olmam, benim rızam
26
tusirrûne
sır veriyorsunuz
27
ileyhim
onlara
28
bi el meveddeti
muhabbet ile, sevgi ile
29
ve ene
ve ben
30
a’lemu
bilirim
31
bi mâ ahfeytum
gizlediğiniz şeyleri
32
ve mâ a’lentum
ve (aleni olan) açığa vurduğunuz şeyler
33
ve men
ve kim
34
yef’al-hu
onu yapar
35
min-kum
sizden
36
fe
o taktirde
37
kad dalle
sapmış olur
38
sevâe es sebîli
yolun seviyesi, yolun ortası, doğru yol
2. Hîzb, Mümtehine Sûresi

Mümtehine Suresi 2. Ayeti

1
in
eğer, şâyet, olsa
2
yeskafû-kum
sizi yakalarlar, ele geçirirler
3
yekûnû
olurlar
4
lekum
sizin için, size
5
a’dâen
düşman
6
ve yebsutû
ve uzatırlar
7
ileykum
size
8
eydiye-hum
onların elleri, elleri
9
ve elsinete-hum
ve onların dilleri, dilleri
10
bi es sûi
kötülük ile
11
ve veddû
ve temenni ettiler, istediler
12
lev tekfurûne
keşke inkâr etseniz
2. Hîzb, Mümtehine Sûresi

Mümtehine Suresi 3. Ayeti

1
len tenfea-kum
size fayda sağlamaz
2
erhâmu-kum
sizin akrabalarınız
3
ve lâ
ve değil, olmaz
4
evlâdu-kum
sizin evlâtlarınız
5
yevme el kıyâmeti
kıyâmet günü
6
yafsilu
ayıracak
7
beyne-kum
sizin aranızı
8
ve allâhu
ve Allah
9
bi mâ
şeyi
10
ta’melûne
yapıyorsunuz
11
basîrun
en iyi görendir
2. Hîzb, Mümtehine Sûresi

Mümtehine Suresi 4. Ayeti

1
kad
olmuştu
2
kânet
idi, oldu
3
lekum
size, sizin için
4
usvetun
örnek
5
hasenetun
güzel
6
fî ibrâhîme
İbrâhîm’de vardır
7
ve ellezîne
ve onlar
8
mea-hu
onunla beraber
9
iz
olmuştu
10
kâlû
dediler
11
li kavmi-him
kendi kavimlerine
12
innâ
muhakkak ki biz
13
bureâu
uzak
14
min-kum
sizden
15
ve mimmâ(min-mâ)
ve o şeyden
16
ta’budûne
siz tapıyorsunuz
17
min dûni allâhi
Allah’tan başka
18
kefernâ
biz sizi inkâr ediyoruz
19
bi-kum
sizi
20
ve bedâ
ve başladı
21
beyne-nâ
bizim aramızda
22
ve beyne-kum
ve sizin aranızda
23
el adâvetu
düşmanlık
24
ve el bagdâu
ve buğz, öfke
25
ebeden
ebediyyen
26
hattâ
oluncaya kadar
27
tu’minû
siz îmân edersiniz, inanırsınız
28
bi allâhi
Allah’a
29
vahde-hû
onun tek oluşu
30
illâ
hariç
31
kavle
söz (söylenen bir söz, bir şey söyleme, bir şey deme)
32
ibrâhîme
İbrâhîm
33
li ebî-hi
onun babasına, kendi babasına, babasına
34
le estagfirenne
mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim
35
leke
sana, senin için
36
ve mâ emliku
ve ben malik değilim, benim gücüm yetmez
37
leke
sana
38
min allâhi
Allah’tan
39
min şey’in
bir şeyden
40
rabbe-nâ
Rabbimiz
41
aleyke
sana
42
tevekkelnâ
biz tevekkül ettik
43
ve ileyke
ve sana
44
enebnâ
yöneldik
45
ve ileyke el masîru
ve varış, dönüş, ulaşma sanadır