3. Hîzb, İbrâhîm Sûresi

İbrâhîm Suresi 1. Ayeti

1
elif lâm râ
elif lâm râ
2
kitâbun
bir kitaptır
3
enzelnâ-hu
onu indirdik
4
ileyke
sana
5
li tuhrice en nâse
insanları çıkarman için
6
min ez zulûmâti
zulmetten, karanlıklardan
7
ilâ en nûri
nura
8
bi izni
izni ile
9
rabbi-him
Rab’lerinin
10
ilâ sırâtı
yola
11
el azîzi
azîz olan, izzet sahibi olan
12
el hamîdi
kendisine hamdedilen
3. Hîzb, İbrâhîm Sûresi

İbrâhîm Suresi 2. Ayeti

1
allâhi
Allah
2
ellezî
o ki
3
lehu
onundur
4
şeyler
5
fî es semâvâti
göklerde, semalarda
6
ve mâ
ve şeyler
7
fî el ardı
yerde
8
ve veylun
ve vay haline, yazıklar olsun
9
li el kâfirîne
inkâr edenler, kâfirler için, kâfirlere
10
min azâbin
(azaplardan bir) azap
11
şedîdin
şiddetli
3. Hîzb, İbrâhîm Sûresi

İbrâhîm Suresi 3. Ayeti

1
ellezîne
o kimseler, onlar
2
yestehıbbûne
tercih ederler, severler
3
el hayâte ed dunyâ
dünya hayatını
4
alâ el âhıreti
ahirete
5
ve yasuddûne
ve alıkoyarlar
6
an sebîli allâhi
Allah’ın yolundan
7
ve yebgûne-hâ
ve onu isterler
8
ivecen
eğrilik
9
ulâike
işte onlar
10
içinde
11
dalâlin
dalâlet
12
baîdin
uzak
3. Hîzb, İbrâhîm Sûresi

İbrâhîm Suresi 4. Ayeti

1
ve mâ erselnâ
ve biz göndermedik
2
min resûlin
resûlden (resûl olarak)
3
illâ
ancak, dışında
4
bi lisâni
lisanı ile
5
kavmi-hi
onun kavmi
6
li yubeyyine
anlatması için, beyan etsin diye
7
lehum
onlara
8
fe
artık, bundan sonra
9
yudillu allâhu
Allah dalâlette bırakır
10
men yeşâu
dilediği kimseyi
11
ve yehdî
ve hidayete erdirir, ulaştırır
12
men yeşâu
dilediği kimseyi
13
ve huve
ve o
14
el azîzu
izzet sahibi, azîz olandır
15
el hakîmu
hikmet sahibidir, hüküm sahibidir