4. Hîzb, Hûd Sûresi

Hûd Suresi 1. Ayeti

1
kitâbun
bir kitaptır
2
uhkimet
muhkem kılındı (sağlamlaştırıldı)
3
âyâtu-hu
onun âyetleri
4
summe
sonra
5
fussılet
ayrı ayrı açıklandı
6
min ledun
katından, tarafından
7
hakîmin
hikmet sahibi, hüküm sahibi olan
8
habîrin
herşeyden haberdar olan
4. Hîzb, Hûd Sûresi

Hûd Suresi 2. Ayeti

1
ellâ (en lâ) ta’budû
kul olmamanız
2
illâ allâhe
Allah’tan başkası
3
inne-nî
muhakkak ben
4
lekum
size, sizin için
5
min-hu
ondan
6
nezîrun
bir uyarıcı
7
ve beşîrun
ve bir müjdeleyici
4. Hîzb, Hûd Sûresi

Hûd Suresi 3. Ayeti

1
ve en istagfirû
ve mağrifet istemeniz
2
rabbe-kum
sizin Rabbinizden
3
summe
sonra
4
tûbû
tövbe edin
5
ileyhi
ona
6
yumetti’kum
sizi metalandırır, faydalandırır, geçindirir
7
metâan
bir meta, bir fayda
8
hasenen
güzel
9
ilâ ecelin
bir zamana kadar
10
musemmen
belirlenmiş
11
ve yu’ti
ve verir
12
kulle
her, tüm, hepsi, bütün
13
sahip
14
fadlin
fazl
15
fadle-hu
onun fazlını
16
ve in
ve eğer
17
tevellev
yüz çevirirseniz
18
fe innî
o zaman muhakkak ki ben
19
ehâfu
korkarım
20
aleykum
size, sizin üzerinize
21
azâbe
azap
22
yevmin kebîrin
büyük gün
4. Hîzb, Hûd Sûresi

Hûd Suresi 4. Ayeti

1
ilâllâhi (ilâ allâhi)
Allah’adır
2
merciu-kum
sizin dönüşünüz (dönüş yeriniz)
3
ve huve
ve o
4
alâ kulli şey’in
herşeye
5
kadîrun
kaadir, gücü yeten