3. Hîzb, Hucurât Sûresi

Hucurât Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
ellezîne
onlar, olanlar
3
âmenû
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
4
lâ tukaddimû
takdim etmeyin, öne geçmeyin, ileri gitmeyin
5
beyne yedeyi
elleri arası, önü
6
allâhi
Allah
7
ve resûli-hî
ve onun resûlü
8
ve ittekû allâhe
ve Allah’a karşı takva sahibi olun
9
inne allâhe
muhakkak ki Allah
10
semîun
en iyi işiten
11
alîmun
en iyi bilen
3. Hîzb, Hucurât Sûresi

Hucurât Suresi 2. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
ellezîne
onlar, olanlar
3
âmenû
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
4
lâ terfeû
yükseltmeyin
5
asvâte-kum
sesleriniz
6
fevka
üzerine
7
savti
ses
8
en nebiyyi
peygamber
9
ve lâ techerû
ve cehren, bağırarak söylemeyin
10
lehu
ona
11
bi el kavli
sözü
12
ke
gibi
13
cehri
cehren, bağırarak
14
ba’di-kum li ba’din
birbirinize
15
en tahbeta
heba olması, boşa gitmesi
16
a’mâlu-kum
amellleriniz
17
ve entum
ve siz
18
lâ teş’urûne
şuurunda olmazsınız, farkına varmazsınız
3. Hîzb, Hucurât Sûresi

Hucurât Suresi 3. Ayeti

1
inne
muhakkak
2
ellezîne
onlar, o kimseler
3
yaguddûne
kısarlar, alçaltırlar
4
asvâte-hum
seslerini
5
inde
yanında
6
resûli allâhi
Allah’ın Resûlü
7
ulâike
işte onlar
8
ellezîne
onlar, o kimseler
9
imtehane
imtihan etti
10
allâhu
Allah
11
kulûbe-hum
onların kalpleri
12
li et takvâ
takva için
13
le-hum
onlar için
14
magfiretun
mağfiret
15
ve ecrun
ve ecir, mükâfat
16
azîmun
büyük
3. Hîzb, Hucurât Sûresi

Hucurât Suresi 4. Ayeti

1
inne
muhakkak
2
ellezîne
onlar, o kimseler, olanlar
3
yunâdûne-ke
sana seslenirler
4
min verâi
arkasından
5
el hucurâti
odalar
6
ekseru-hum
onların çoğu
7
lâ ya’kılûne
akıl etmiyorlar, akıl etmezler