1. Hîzb, Haşr Sûresi

Haşr Suresi 1. Ayeti

1
sebbeha
tespih etti
2
li allâhi
Allah’ı
3
mâ fî
ne varsa, var olan şey(ler), olanlar
4
es semâvâti
semalarda, göklerde vardır
5
ve mâ fî
ve ne varsa, var olan şey(ler), olanlar
6
el ardi
arz, yeryüzü, yer
7
ve huve
ve o
8
el azîzu
azîz, üstün
9
el hakîmu
hüküm ve hikmet sahibi
1. Hîzb, Haşr Sûresi

Haşr Suresi 2. Ayeti

1
huve
o
2
ellezî ahrece
çıkaran
3
ellezîne keferû
inkâr edenler
4
min ehli el kitâbi
kitap ehlinden
5
min diyâri-him
diyarlarından, yurtlarından
6
li
için
7
evveli
evvel, ilk, ilk defa
8
el haşri
toplama, sürgün etme
9
mâ zanentum
siz zannetmediniz
10
en yahrucû
onların çıkmaları
11
ve zannû
ve zannettiler, sandılar
12
enne-hum
onların ….. olduğu
13
mâniatu-hum
onların manisi, engeli, koruyucusu
14
husûnu-hum
onların kaleleri
15
min allâhi
Allah’tan
16
fe
artık, sonra, böylece, oysa
17
etâ-hum(u)
onlara geldi
18
allâhu
Allah
19
min haysu
yerden
20
lem yahtesibû
hesaba katmadılar
21
ve kazefe
ve attı, verdi
22
fî kulûbi-him(u)
kalplerinin içine, kalplerine
23
er ru’be
korku
24
yuhribûne
tahrip ediyorlar
25
buyûte-hum
onların evleri, kendi evleri
26
bi eydî-him
kendi elleri ile
27
ve eydî
ve eller
28
el mû’minîne
mü’minler
29
fe
artık, sonra, böylece, oysa
30
i’tebirû
ibret alın, ders alın
31
ey
32
ulî el ebsâri
basiret sahipleri
1. Hîzb, Haşr Sûresi

Haşr Suresi 3. Ayeti

1
ve lev lâ
ve eğer olmasaydı
2
en ketebe
yazması
3
allâhu
Allah
4
aleyhim(u)
onların üzerine
5
el celâe
sürgün
6
le
elbette, mutlaka
7
azzebe-hum
onları azaplandırırdı, azap ederdi
8
fî ed dunyâ
dünyada
9
ve
ve
10
lehum
onlara, onlar için vardır
11
fî el âhireti
ahirette
12
azâbu en nâri
ateşin azabı
2. Hîzb, Haşr Sûresi

Haşr Suresi 4. Ayeti

1
zâlike
işte bu
2
bi enne-hum
onların ….. olması sebebiyle
3
sâkkû
ayrılık çıkardılar, muhalefet ettiler
4
allâhe
Allah
5
ve resûle-hu
ve onun resûlüne
6
ve men
ve kim
7
yuşâkki allâhe
muhalefet ederse, ayrılık çıkarırsa
8
fe
o zaman, o taktirde
9
inne
muhakkak ki
10
allâhe
Allah
11
şedîdu
şiddetli
12
el ikâbi
azap