4. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 1. Ayeti

4. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 2. Ayeti

1
tenzîlun
indirilendir
2
min
den
3
er rahmân
Rahmân
4
er rahîmi
Rahîm, rahîm esmasıyla tecelli eden, rahmet nuru gönderen
4. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 3. Ayeti

1
kitâbun
kitap
2
fussilet
tafsil edildi, açıklandı
3
âyâtu-hu
onun âyetleri
4
kur’ânen
Kur’ân
5
arabiyyen
Arapça
6
li
için
7
kavmin
bir kavim
8
ya’lemûne
bilirler, bilen
4. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 4. Ayeti

1
beşîren
müjdeleyici
2
ve nezîren
ve uyarıcı
3
fe
böylece, artık, fakat
4
a’rada
yüz çevirdi
5
ekseru-hum
onların çoğu
6
fe
böylece, artık
7
hum
onlar
8
lâ yesmeûne
işitmezler