4. Hîzb, Furkân Sûresi

Furkân Suresi 1. Ayeti

1
tebâreke
mübarek
2
ellezî
ki o
3
nezzele
indirdi
4
furkâne
furkan
5
alâ abdi-hi
kuluna
6
li yekûne
olması için
7
li el âlemîne
âlemlere
8
nezîren
nezir, uyarıcı
4. Hîzb, Furkân Sûresi

Furkân Suresi 2. Ayeti

1
ellezî
ki o
2
lehu
onun
3
mulku
mülk, idare
4
es semâvâti
semalar, gökler
5
ve el ardı
ve yeryüzü
6
ve lem yettehız
ve edinmedi
7
veleden
çocuk
8
ve lem yekûn
ve olmadı
9
lehu
onun
10
şerîkun
şerik, ortak
11
fî el mulki
mülkte
12
ve halaka
ve yarattı
13
kulle şey’in
herşey
14
fe
o zaman, sonra
15
kaddera-hu
ona takdir etti
16
takdîren
takdir ederek, kader tayin ederek
4. Hîzb, Furkân Sûresi

Furkân Suresi 3. Ayeti

1
vettehazû (ve ittehazû)
ve edindiler
2
min dûni-hi
ondan başka
3
âliheten
ilâhlar
4
lâ yahlukûne
yaratmaz, yaratamaz
5
şey’en
bir şey
6
ve hum
ve onlar
7
yuhlekûne
yaratılırlar
8
ve lâ yemlikûne
ve malik değiller
9
li enfusi-him
kendileri için
10
darran
zarar vermek
11
ve lâ
ve değil, olmaz
12
nef’an
fayda sağlamak, fayda vermek
13
ve lâ yemlikûne
ve malik değiller
14
mevten
öldürmek
15
ve lâ hayâten
ve hayat veremez
16
ve lâ nuşûren
ve yeniden diriltemez
4. Hîzb, Furkân Sûresi

Furkân Suresi 4. Ayeti

1
ve kâle
ve dedi
2
ellezîne keferû
inkâr edenler, kâfirler
3
in
eğer
4
hâzâ
bu
5
illâ
ancak, sadece
6
ifkun
uydurma, yalan
7
ifterâ-hu
onu uydurdu
8
ve eâne-hu
ve ona yardım etti
9
aleyhi
ona, onun üzerine
10
kavmun
kavim
11
âharûne
başkaları, diğerleri
12
fe
o zaman, böylece
13
kad câû
gelmişlerdi, gelmiş oldular
14
zulmen
zulümle
15
ve zûran
ve bâtıl olarak, bâtılla