4. Hîzb, Enfâl Sûresi

Enfâl Suresi 1. Ayeti

1
yes’elûne-ke
sana sorarlar
2
an el enfâli
ganimetlerden
3
kul el enfâlu
de ki, ganimetler
4
li allâhi
Allah’ın
5
ve er resûli
ve resûl
6
fe ittekû allâhe
artk Allah’a karşı takva sahibi olun
7
ve aslihû
ve düzeltin, ıslâh edin
8
zâte
sahip olunan hal, durum
9
beyni-kum
sizin aranızda
10
ve etîû allâhe
ve Allah’a itaat edin
11
ve resûle-hû
ve onun resûlüne
12
in kuntum
eğer siz iseniz
13
mu’minîne
mü’minler, kalbine îmân yazılmış kimseler
4. Hîzb, Enfâl Sûresi

Enfâl Suresi 2. Ayeti

1
innemâ
amma, lâkin, gerçekten
2
el mu’minûne ellezîne
mü’minler onlardır ki
3
izâ zukirallâhu (zukire allâhu)
Allah zikredildiği zaman
4
vecilet
ürperdi, titredi, cezbelendi
5
kulûbu-hum
onların kalpleri
6
ve izâ tuliyet
ve okunduğu zaman
7
aleyhim
onlara
8
âyâtu-hu
onun âyetleri
9
zâdet-hum
onların artırdı
10
îmânen
îmân
11
ve alâ rabbi-him
ve Rab’lerine
12
yetevekkelûne
tevekkül ederler
4. Hîzb, Enfâl Sûresi

Enfâl Suresi 3. Ayeti

1
ellezîne
o kimseler ki, onlar
2
yukîmûne es salâte
namazı ikame ederler (kılarlar)
3
ve mimmâ
ve şeyden, şeylerden
4
razaknâ-hum
onları rızıklandırdık (rızık olarak verdik)
5
yunfikûne
infâk ederler
4. Hîzb, Enfâl Sûresi

Enfâl Suresi 4. Ayeti

1
ulâike
işte onlar
2
hum
onlar
3
el mu’minûne
mü’minler
4
hakkâ
gerçek, hak
5
lehum
onlar için, onların
6
deracâtun
dereceler (vardır)
7
inde rabbi-him
Rab’lerinin yanında (katında)
8
ve magfiratun
ve mağfiret (vardır) (günahların sevaba çevrilmesi)
9
ve rızkun kerîmun
ve kerim bir rızık (vardır)