4. Hîzb, Beyyine Sûresi

Beyyine Suresi 1. Ayeti

1
lem yekuni
değiller, olmadılar
2
ellezîne keferû
inkâr edenler, kâfir olanlar
3
min ehli el kitâbi
kitap ehlinden
4
ve el muşrikîne
ve müşrikler
5
munfekkîne
ayrılmış olanlar
6
hattâ
oluncaya kadar
7
te’tiye
gelir
8
hum(u)
onlara
9
el beyyinetu
beyyine, açık delil, mucize
4. Hîzb, Beyyine Sûresi

Beyyine Suresi 2. Ayeti

1
resûlun
bir resûl
2
min allâhi
Allah’tan
3
yetlû
okur
4
suhufen
sahifeler
5
mutahhareten
tertemiz
4. Hîzb, Beyyine Sûresi

Beyyine Suresi 3. Ayeti

1
fî-hâ
orada, içinde vardır
2
kutubun
kitaplar
3
kayyimetun
temel, değişmez hükümler yazılı
4. Hîzb, Beyyine Sûresi

Beyyine Suresi 4. Ayeti

1
ve mâ teferreka
ve tefrikaya düşmediler fırkalara ayrılmadılar
2
ellezîne
onlar, olanlar
3
ûtû el kitâbe
kitap verildi
4
illâ
ancak
5
min ba’di
sonra
6
şey
7
câet
geldi
8
hum(u)
onlara, kendilerine
9
el beyyinetu
beyyineler, apaçık belgeler