3. Hîzb, Rahmân Sûresi

Rahmân Suresi 78. Ayeti Meali

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
Tebârake-smu rabbike żî-lcelâli vel-ikrâm(i)
1
tebâreke
çok yüce, mübarek
2
ismu
isim, ad
3
rabbi- ke
senin Rabbin
4
sahip
5
el celâli
celâl
6
ve el ikrami
ve ikram

Diyanet İşleri Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) Ululuk ve ikram sahibi Rabbinin adı yüce, çok yücedir!
Elmalılı Hamdi Yazır Yüce, çok yüce rabbının adı onun o celâl, onun o ikram.
Diyanet Vakfı Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.
Abdulbaki Gölpınarlı Ululuk ve kerem ıssı Rabbinin adının şanı, pek yücedir.
Adem Uğur Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.
Ahmed Hulusi Zül'Celâli vel'İkrâm Rabbinin ismi ne mübarek - ne yücedir!
Ahmet Tekin Hayatın devamı ve işleyişi, yardımıyla gerçekleşen, muhtaç ve âciz olmayacak, saygıya lâyık görülecek kadar güçlü olan, fânî varlıklara hayat vererek lütuf ve ihsanına mazhar eden, zâtına lâyık olmayan şirkten münezzeh, kudret ve ihtişam sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.
Ahmet Varol Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir.
Ali Fikri Yavuz Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, ne yücedir aşikâr!
Bekir Sadak Buyuk ve pek comert olan Rabbinin adi ne yucedir!*
Celal Yıldırım Büyüklük, ululuk, saygınlık, cömertlik, iyilik sahibi olan Rabb'ının ismi çok mübarektir, çok yücedir.
Diyanet İşleri 2 Büyük ve pek cömert olan Rabbinin adı ne yücedir!
Fizilil Kuran Kerem sahibi, ulu Rabbinin adı ne yücedir!
Gültekin Onan Celal ve ikram sahibi olan rabbinin adı ne yücedir.
Hasan Basri Cantay Azamet, saltanat ve ikram saahibi Rabbinin adı ne yücedir!
Hayat Neşriyat Celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin ismi ne yücedir!
Ibni Kesir Celal ve ikram sahibi Rabbının adı ne yücedir.
Muhammed Esed İhtişam sahibi ve kerim Rabbinin ismi ne yücedir!
Ömer Nasuhi Bilmen Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, mübarek (â'li, mukaddes) olmuştur.
Ömer Öngüt Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
Şaban Piris (77-78) “O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz”. Azamet ve cömertlik sahibi Rabbinin ismi ne yücedir!..
Suat Yıldırım Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce!
Tefhim-ül Kuran Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir.
Ümit Şimşek Sonsuz büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Diyanet Tefsiri Her mümin dünya hayatının sona ermesiyle yokluk içinde kaybolup gitmeyeceğine ve öldükten sonra diriltilip dünyada yaptıklarıyla ilgili bir yargılama için rabbinin huzuruna çıkarılacağına inanır. 46. âyette buna olan derin imanı sebebiyle o anın heyecanını taşıyan ve rabbinin divanına çıkma bilinci, sorumluluğu ve kaygısı içinde yaşayan, sonuçta inkâr ve şirkten uzak durup Allah’ın yasaklarından kaçınma ve buyruklarını yerine getirme çabası içinde olan ve O’nu şükran duyguları içinde daima saygıyla anan kimseler övülmekte ve iki cennetle müjdelenmektedir. Ardından bu cennetlerin geniş bir tasvirine yer verilerek, bir taraftan dünyada her istediğini elde edebilenlerin bu nimetlere bel bağlamamaları için kalıcı nimetleri arzulamaları özendirilmekte, diğer taraftan da dünyada mahrumiyetler çeken müminlerin bunu fazlasıyla telâfi edebileceklerine açıklık getirilip onlara teselli verilmektedir. Müminleri âhiret hayatında bekleyen nimetlerle ilgili birçok örneğe yer verildikten sonra, azamet ve kerem sahibi rabbimizin adının ne kadar yüce olduğu belirtilerek, bütün bu nimetlerden çok daha değerli olan şeyin Allah Teâlâ’nın hoşnutluğuna erme mutluluğu olacağı hatırlatılmış olmaktadır (cennet ve nimetleri hakkında bilgi ve değerlendirme için bk. Bakara 2/25; Zuhruf 43/68-73; Muhammed 47/14-15; M. Süreyya Şahin-Bekir Topaloğlu, “Cennet”, DİA, VII, 374-386). 46. âyette geçen “iki cennet” ile ne kastedildiği hususunda değişik yorumlar yapılmış olup başlıcaları şunlardır: a) Biri insanlara, diğeri cinlere verilecek cennet; b) Biri buyrukları yerine getirme ve iyi işler yapmanın, diğeri yasaklardan kaçınmanın karşılığı olan cennet; c) Biri hak edilmiş ödül olarak, diğeri buna ilâveten ilâhî ikram olarak verilecek cennet (Zemahşerî, IV, 54); d) Biri cismanî, diğeri ruhanî cennet; e) Biri adn cenneti, diğeri naîm cenneti; f) Biri dârü’l-İslâm, diğeri dârü’s-selâm (Elmalılı, VII, 4687). Kaf sûresi (50/24) ve bazı şiirlerdeki kullanımları delil göstererek buradaki cennetân kelimesinin, iki cennet değil aslında bir cennet anlamına geldiğini söyleyenler olmuşsa da İbn Atıyye bunu zayıf ve gereksiz bir yorum olarak niteler (V, 233). Râzî de böyle zorlanmış bir yoruma gerek olmadığını, Allah’ın iki ve daha fazla cennet vermesine herhangi bir engel bulunmadığını belirtir. Daha sonra iki cennetle ilgili yorumları aktarır ve bu arada bunlardan birinin cismanî, diğerinin ruhanî cennet olması ihtimalinden söz edilebileceğini ifade eder (XXIX, 123). Esed ise Râzî’nin anılan eleştirisini dikkatten kaçırdığı için onun zikrettiği bu son ihtimali yanlış anlamış ve şöyle nakletmiştir: Bir cennet, “hem maddî hem de ruhî zevkleri kapsadığı için sanki iki cennetmiş gibi [görünecektir]” (III, 1100). Esasen bu konudaki yorumlar birer tahminden ibaret olduğu için meselâ Taberî ve İbn Atıyye’nin iki cennetin mânası ile ilgili bir rivayet nakletmedikleri görülmektedir. Elmalılı da bazı yorumları aktardıktan sonra bu hususta şöyle bir açıklama yapmaya ihtiyaç duymuştur: Daha başka ihtimaller söylenmişse de âhiret halleri görülmeden ayrıntıları bilinmeyeceği için daha fazla izahına kalkışılması doğru olmaz (VII, 4687). 48. âyetteki efnân kelimesini “ince dal” anlamına gelen fenenin çoğulu kabul edenler âyeti “İkisinde de çeşit çeşit veya dalları iç içe geçmiş ağaçlar, türlü meyveler bulunur” şeklinde veya buna yakın mânalarla açıklamışlardır. Bunun “tür, çeşit” anlamına gelen fennin çoğulu olduğunu düşünenler ise âyeti “İkisinde de rengârenk, çeşit çeşit nimetler veya meyveler bulunur” yahut “İkisi de başkalarından üstün ve geniştir” tarzında yorumlamışlardır (Taberî, XXVII, 147-148; Zemahşerî, IV, 54; İbn Atıyye, V, 233). Biz bunları dikkate alarak âyeti “İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur” şeklinde çevirdik. 62. âyette geçen dûn kelimesinin anlamları ve konuya ilişkin bazı rivayetler ışığında bu âyete, “Bu ikisinden daha aşağı mertebede iki cennet daha vardır” ve “Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha vardır” mânaları da verilmiştir (derece farkıyla ilgili açıklamalar için bk. İbn Atıyye, V, 234-235; Elmalılı, VII, 4691). Şu var ki İbn Atıyye’nin belirttiği üzere bunlar kesinlik taşımayan çıkarımlardır (V, 235). Allah Teâlâ’nın rahmân ismiyle başlayan sûre, azamet ve kerem sahibi rabbimizin adının ne kadar yüce olduğuna yapılan vurgulu bir ifadeyle sona ermektedir. Âlimler Resûlullah’tan yapılan bir rivayetten esinlenerek, dualarda, Allah’ı burada geçen “zü’l-celâli ve’l-ikrâm” sıfatıyla nitelemeyi tavsiye etmişler ve duaların kabulüne vesile olmasının umulabileceğini belirtmişlerdir (İbn Atıyye, V, 237).

Kurdî / کوردی / Kürtçe Pirr pîroz e navê perwerdekarê te yê xwey meznahî û rûmet!
Sahih International / English / Ingilizce Blessed is the name of your Lord, Owner of Majesty and Honor.
M.Pickthall / English / Ingilizce Blessed be the of thy Lord, Mighty and Glorious!
Muhsin Khan / English / Ingilizce Blessed be the Name of your Lord (Allah), the Owner of Majesty and Honour.
Yusuf Ali / English / Ingilizce Blessed be the name of thy Lord, full of Majesty, Bounty and Honour.(5221)
Shakir / English / Ingilizce Blessed be the name of your Lord, the Lord of Glory and Honor!
Dr. Ghali / English / Ingilizce Supremely Blessed is the Name of your Lord, The Owner of (Highest) Majesty and (Highest) Munificence.
Albanian / Shqip / Arnavutça I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar!
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice (Ya Peyğəmbər!) Sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər ucadır (nə qədər uludur)!
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!
Bulgarian / Български / Bulgarca Благословено да е името на твоя Господ, Владетеля на величието и почитта!
Chinese / 中文 / Çince
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 多福哉,你具尊严和大德的主的名号!
Czech / Česky / Çekçe Požehnáno budiž jméno Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného!
Dutch / Nederlands / Hollandaca Geloofd zij de naam van uwen Heer, die met glans en eer is omgeven.
Farsi / فارسی / Farsça (ای پیامبر) نام پروردگار صاحب جلال وگرامی تو با برکت وفرخنده است.
Finnish / Suomi / Fince Siunattu olkoon Herrasi nimi kunniassaan ja ihanuudessaan!
French / Français / Fransızca Béni soit le Nom de ton Seigneur, Plein de Majesté et de Munificence !
German / Deutsch / Almanca Erhaben ist der Name deines Herrn, voller Segen und Huld.
Hausa / Hausa Dili Sũnan Ubangjinka, Mai girman Jalãla da Karimci, ya tsarkaka.
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.
Italian / Italiano / Italyanca Sia benedetto il Nome del tuo Signore, colmo di Maestà e di Magnificenza.
Japanese / 日本語 / Japonca 尊厳と栄誉に満ちた御方,あなたの主の御名に祝福あれ。
Korean / 한국어 / Korece 권능과 영광으로 충만하신 주님 이름 위에 축복이 있으소서
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Maha Sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili മഹത്വവും ഔദാര്യവും ഉള്ളവനായ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ നാമം ഉല്‍കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.
Maranao / mәranaw Maporo so ngaran o Kadnan ka, a Khirk ko kabsaran, ago so kapangalimo!
Norwegian / Norsk / Norveççe Fylt av velsignelse er Herrens navn, Han som har makt og ære.
Polski / Polish / Polonya Dili Niech będzie błogosławione imię twego pana pełnego majestatu i godnego czci!
Portuguese / Português / Portekizce Bendito seja o nome do teu Senhor, o Majestoso, o Honorabilíssimo.
Romanian / Română / Rumence Când faptul se va împlini,
Russian / Россия / Rusça Благословенно имя Господа твоего, Обладающего величием и великодушием!
Somali / Somalice Waxaa barakadiisu badnaatay Magaca Eebaha wayn ee shrafta leh.
Spanish / Español / Ispanyolca ¡Bendito sea el nombre de tu Señor, el Majestuoso y Honorable!
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Limetukuka jina la Mola wako Mlezi Mwenye utukufu na ukarimu.
Svenska / Swedish / Isveççe VÄLSIGNAT vare din Herres namn, omstrålat av makt, ära och härlighet!
Tatarça / Tatarish / Tatarca Раббыңның исеме бик олугъ вә бик мөбарәктер, Ул олугълык вә хөрмәт ияседер.
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili พระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงโปรดปราน ทรงจำเริญยิ่ง
Urdu / اردو / Urduca (اے محمدﷺ) تمہارا پروردگار جو صاحب جلال وعظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Улуғлик ва икром эгаси бўлмиш Роббинг исми муборак бўлди.
Bengali / বাংলা / Bengalce কত পূণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।
Tamil / தமிழர் / Tamilce மிக்க சிறப்பும், கண்ணியமுமுள்ள உம்முடைய இறைவனின் திருப்பெயர் மிகவும் பாக்கிய முடையது.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>