3. Hîzb, Rahmân Sûresi

Rahmân Suresi 67. Ayeti Meali

فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân(i)
1
fe
o halde
2
bi eyyi
hangi
3
âlâi
ni’metler
4
rabbi-kumâ
ikinizin Rabbi
5
tukezzibâni
ikiniz yalanlıyorsunuz

Diyanet İşleri O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?
Elmalılı Hamdi Yazır Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?
Diyanet Vakfı Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Abdulbaki Gölpınarlı Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Adem Uğur Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Ahmed Hulusi Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?
Ahmet Tekin Ey insanlar ve cinler, bu durumda, Rabbinizin nimetlerinden hangisini, Kuran’dan hangi ilkeyi önemsemeyerek sınırsız rahmetini, kudretini yalanlayabilirsiniz?
Ahmet Varol O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Ali Fikri Yavuz O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
Bekir Sadak Oyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsiniz?
Celal Yıldırım Artık Rabbınızın hangi nimetlerini yalanlıyabilirsiniz ?
Diyanet İşleri 2 Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?
Fizilil Kuran Peki, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?
Gültekin Onan Şu halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Hasan Basri Cantay Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalan sayabilirsiniz?
Hayat Neşriyat Şimdi Rabbinizin ni'metlerinden hangisini yalanlarsınız?
Ibni Kesir Şu halde Rabbınızın hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?
Muhammed Esed O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
Ömer Nasuhi Bilmen (66-67) O ikisinde de iki fışkıran pınar vardır. Artık Rabbinizin hangi nîmetlerini tekzîp edersiniz?
Ömer Öngüt Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Şaban Piris Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Suat Yıldırım O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?
Tefhim-ül Kuran Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?
Ümit Şimşek Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?

Diyanet Tefsiri Her mümin dünya hayatının sona ermesiyle yokluk içinde kaybolup gitmeyeceğine ve öldükten sonra diriltilip dünyada yaptıklarıyla ilgili bir yargılama için rabbinin huzuruna çıkarılacağına inanır. 46. âyette buna olan derin imanı sebebiyle o anın heyecanını taşıyan ve rabbinin divanına çıkma bilinci, sorumluluğu ve kaygısı içinde yaşayan, sonuçta inkâr ve şirkten uzak durup Allah’ın yasaklarından kaçınma ve buyruklarını yerine getirme çabası içinde olan ve O’nu şükran duyguları içinde daima saygıyla anan kimseler övülmekte ve iki cennetle müjdelenmektedir. Ardından bu cennetlerin geniş bir tasvirine yer verilerek, bir taraftan dünyada her istediğini elde edebilenlerin bu nimetlere bel bağlamamaları için kalıcı nimetleri arzulamaları özendirilmekte, diğer taraftan da dünyada mahrumiyetler çeken müminlerin bunu fazlasıyla telâfi edebileceklerine açıklık getirilip onlara teselli verilmektedir. Müminleri âhiret hayatında bekleyen nimetlerle ilgili birçok örneğe yer verildikten sonra, azamet ve kerem sahibi rabbimizin adının ne kadar yüce olduğu belirtilerek, bütün bu nimetlerden çok daha değerli olan şeyin Allah Teâlâ’nın hoşnutluğuna erme mutluluğu olacağı hatırlatılmış olmaktadır (cennet ve nimetleri hakkında bilgi ve değerlendirme için bk. Bakara 2/25; Zuhruf 43/68-73; Muhammed 47/14-15; M. Süreyya Şahin-Bekir Topaloğlu, “Cennet”, DİA, VII, 374-386). 46. âyette geçen “iki cennet” ile ne kastedildiği hususunda değişik yorumlar yapılmış olup başlıcaları şunlardır: a) Biri insanlara, diğeri cinlere verilecek cennet; b) Biri buyrukları yerine getirme ve iyi işler yapmanın, diğeri yasaklardan kaçınmanın karşılığı olan cennet; c) Biri hak edilmiş ödül olarak, diğeri buna ilâveten ilâhî ikram olarak verilecek cennet (Zemahşerî, IV, 54); d) Biri cismanî, diğeri ruhanî cennet; e) Biri adn cenneti, diğeri naîm cenneti; f) Biri dârü’l-İslâm, diğeri dârü’s-selâm (Elmalılı, VII, 4687). Kaf sûresi (50/24) ve bazı şiirlerdeki kullanımları delil göstererek buradaki cennetân kelimesinin, iki cennet değil aslında bir cennet anlamına geldiğini söyleyenler olmuşsa da İbn Atıyye bunu zayıf ve gereksiz bir yorum olarak niteler (V, 233). Râzî de böyle zorlanmış bir yoruma gerek olmadığını, Allah’ın iki ve daha fazla cennet vermesine herhangi bir engel bulunmadığını belirtir. Daha sonra iki cennetle ilgili yorumları aktarır ve bu arada bunlardan birinin cismanî, diğerinin ruhanî cennet olması ihtimalinden söz edilebileceğini ifade eder (XXIX, 123). Esed ise Râzî’nin anılan eleştirisini dikkatten kaçırdığı için onun zikrettiği bu son ihtimali yanlış anlamış ve şöyle nakletmiştir: Bir cennet, “hem maddî hem de ruhî zevkleri kapsadığı için sanki iki cennetmiş gibi [görünecektir]” (III, 1100). Esasen bu konudaki yorumlar birer tahminden ibaret olduğu için meselâ Taberî ve İbn Atıyye’nin iki cennetin mânası ile ilgili bir rivayet nakletmedikleri görülmektedir. Elmalılı da bazı yorumları aktardıktan sonra bu hususta şöyle bir açıklama yapmaya ihtiyaç duymuştur: Daha başka ihtimaller söylenmişse de âhiret halleri görülmeden ayrıntıları bilinmeyeceği için daha fazla izahına kalkışılması doğru olmaz (VII, 4687). 48. âyetteki efnân kelimesini “ince dal” anlamına gelen fenenin çoğulu kabul edenler âyeti “İkisinde de çeşit çeşit veya dalları iç içe geçmiş ağaçlar, türlü meyveler bulunur” şeklinde veya buna yakın mânalarla açıklamışlardır. Bunun “tür, çeşit” anlamına gelen fennin çoğulu olduğunu düşünenler ise âyeti “İkisinde de rengârenk, çeşit çeşit nimetler veya meyveler bulunur” yahut “İkisi de başkalarından üstün ve geniştir” tarzında yorumlamışlardır (Taberî, XXVII, 147-148; Zemahşerî, IV, 54; İbn Atıyye, V, 233). Biz bunları dikkate alarak âyeti “İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur” şeklinde çevirdik. 62. âyette geçen dûn kelimesinin anlamları ve konuya ilişkin bazı rivayetler ışığında bu âyete, “Bu ikisinden daha aşağı mertebede iki cennet daha vardır” ve “Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha vardır” mânaları da verilmiştir (derece farkıyla ilgili açıklamalar için bk. İbn Atıyye, V, 234-235; Elmalılı, VII, 4691). Şu var ki İbn Atıyye’nin belirttiği üzere bunlar kesinlik taşımayan çıkarımlardır (V, 235). Allah Teâlâ’nın rahmân ismiyle başlayan sûre, azamet ve kerem sahibi rabbimizin adının ne kadar yüce olduğuna yapılan vurgulu bir ifadeyle sona ermektedir. Âlimler Resûlullah’tan yapılan bir rivayetten esinlenerek, dualarda, Allah’ı burada geçen “zü’l-celâli ve’l-ikrâm” sıfatıyla nitelemeyi tavsiye etmişler ve duaların kabulüne vesile olmasının umulabileceğini belirtmişlerdir (İbn Atıyye, V, 237).

Kurdî / کوردی / Kürtçe Êdî hûn kîjan qenciyê perwerdekarê xwe diderewînin?
Sahih International / English / Ingilizce So which of the favors of your Lord would you deny?
M.Pickthall / English / Ingilizce Which is it, of the favours of your Lord, that ye deny?
Muhsin Khan / English / Ingilizce Then which of the Blessings of your Lord will you both (jinns and men) deny?
Yusuf Ali / English / Ingilizce Then which of the favours of your Lord will ye deny?
Shakir / English / Ingilizce Which then of the bounties of your Lord will you deny?
Dr. Ghali / English / Ingilizce Then to whichever of your Lord's boons do you (both) cry lies?
Albanian / Shqip / Arnavutça E, cilën të mirë të Zoti tuaj po e mohoni?
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne’mətlərini yalan saya bilərsiniz?!
Bosnian / Bosanski / Bosnakca pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!
Bulgarian / Български / Bulgarca Та кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Chinese / 中文 / Çince 你怢s竟否認你怐漸D的一件恩典呢
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 你们究竟否认你们的主的哪一件恩典呢?
Czech / Česky / Çekçe Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
Dutch / Nederlands / Hollandaca Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
Farsi / فارسی / Farsça پس (ای گروه انس وجن) کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟!
Finnish / Suomi / Fince Minkä Herranne armotyön siis väitätte valheeksi?
French / Français / Fransızca Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ?
German / Deutsch / Almanca elche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide da leugnen?
Hausa / Hausa Dili To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Italian / Italiano / Italyanca Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete?
Japanese / 日本語 / Japonca それであなたがたは,主の恩恵のどれを嘘と言うのか。
Korean / 한국어 / Korece 너희는 너희 주님의 은혜 중어느 것을 거역하겠느뇨
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan?
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ഇരു വിഭാഗത്തിന്‍റെയും രക്ഷിതാവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങളില്‍ ഏതിനെയാണ്‌ നിങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കുന്നത്‌?
Maranao / mәranaw Na anda ko manga limo o Kadnan iyo, i pagongkirn niyo?
Norwegian / Norsk / Norveççe Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?
Polski / Polish / Polonya Dili Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uważacie za kłamstwo?
Portuguese / Português / Portekizce -Assim, pois, quais das mercês do vosso Senhor desagradeceis?
Romanian / Română / Rumence ...în ele sunt roade, curmali şi rodii.
Russian / Россия / Rusça Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью?
Somali / Somalice Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.
Spanish / Español / Ispanyolca -¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis?
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Basi ni ipi katika neema za Mola wenu Mlezi mnayo ikanusha?
Svenska / Swedish / Isveççe vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka
Tatarça / Tatarish / Tatarca Ий кеше вә җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел дип ялганнарсыз?
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ?
Urdu / اردو / Urduca تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Бас, Роббингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсиз?!
Bengali / বাংলা / Bengalce অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?
Tamil / தமிழர் / Tamilce ஆகவே, நீங்கள் இரு சாராரும் உங்கள் (இரு சாராருடைய) இறைவனின் அருட்கொடைகளில் எதைப் பொய்யாக்குவீர்கள்?

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>