1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 1. Ayeti

1
elif, lâm, mim
elif, lâm, mim
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 2. Ayeti

1
zâlike
işte bu, bu
2
el kitâbu
kitap
3
yok, değil
4
reybe
şüphe
5
fî-hi
onun hakkında, onun içinde, onda
6
huden
hidayet, hidayete erdiren
7
li el muttekîne
takva sahipleri için
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 3. Ayeti

1
ellezîne
o kimseler, onlar
2
yu’minûne
îmân ederler
3
bi
ile, … e
4
el gaybi
gayb, bilinmeyen
5
ve yukîmûne
ve ikame ederler, hakkıyla yerine
6
es salâte
salat, namaz
7
ve mimmâ (min mâ)
ve o şeyden, ondan
8
razaknâ-hum
onları rızıklandırdık
9
yunfikûne
infâk ederler, (Allah yolunda)
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 4. Ayeti

1
ve
ve
2
ellezîne
o kimseler, onlar
3
yu’minûne
îmân ederler
4
bi mâ
şeye
5
unzile
indirildi
6
ileyke
sana
7
ve mâ
ve şey
8
unzile
indirildi
9
min
den
10
kabli-ke
senden önce
11
ve
ve
12
bi el âhireti
ahirete (ruhun ölümden evvel Allah’a ulaşmasına)
13
hum
onlar
14
yûkınûne
yakîn hasıl ederler (kesin olarak inanırlar)