1. Hîzb, Kalem Sûresi

Kalem Suresi 1. Ayeti Meali

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
Nûn(c) velkalemi vemâ yesturûn(e)
1
nûn
mukattaa harflerindendir, ilâhi şifredir
2
ve
andolsun (yemin anlamında “ve”)
3
el kalemi
ve kaleme
4
ve mâ
ve şeye, şeylere
5
yesturûne
satır satır yazıyorlar, satırlar halinde yazıyorlar

Diyanet İşleri (1-2) Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) Nun, Kaleme ve kalem ehlinin satıra dizdiklerine ve dizecekleri hakkı için,
Elmalılı Hamdi Yazır Nun ve kalem ve ehli kalemin satra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için
Diyanet Vakfı (1-2) Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki (Resûlüm), sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.
Abdulbaki Gölpınarlı Nûn, andolsun kâleme ve yazdıklarına.
Adem Uğur Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki,
Ahmed Hulusi Nun (Ulûhiyet ilmi) ve Kalem'e (ilmi açığa çıkaran) ve satır satır yazdıklarına (ilmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullâh olarak yaratana) kasem ederim ki. . .
Ahmet Tekin Nûn. Kaleme, akıllı ve sorumlu varlıkların yazmaya devam ettikleri kitaplara, sicillere andolsun!
Ahmet Varol Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun,
Ali Fikri Yavuz Nûn ve kalem, bir de satıra yazı yazdıkları şeyler hakkı için,
Bekir Sadak (1-2) Nun; kalem ve onunla yazilanlara and olsun ki, sen Rabbinin nimetine ugramis bir kimsesin, deli degilsin.
Celal Yıldırım Nûn'a, Kâlem'e ve (kalemle) satır satır yazdıklarına and olsun ki,
Diyanet İşleri 2 (1-2) Nun; kalem ve onunla yazılanlara and olsun ki, sen Rabbinin nimetine uğramış bir kimsesin, deli (cinlenmiş) değilsin.
Fizilil Kuran Nun. Kaleme ve onunla yazdıranlara and olsun.
Gültekin Onan Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.
Hasan Basri Cantay Hokka ile kaleme ve (erbâb-ı kalemin) yazmakda oldukları şeylere andolsun ki,
Hayat Neşriyat Nûn. Kalem’e ve yazmakta oldukları şeylere yemîn olsun!
Ibni Kesir Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun ki;
Muhammed Esed Nun. Düşün kalemi ve (onunla) yazdıklarını!
Ömer Nasuhi Bilmen Nûn ve Kalem'e ve yazdıkları şeylere andolsun ki,
Ömer Öngüt Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun!
Şaban Piris Nûn, kaleme ve onunla yazılanlara yemin olsun.
Suat Yıldırım - Nûn. Kalem ve ehl-i kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için:
Tefhim-ül Kuran Nûn, Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.
Ümit Şimşek Nûn. And olsun kaleme ve yazdıklarına.

Diyanet Tefsiri Sûrenin başında bulunan “nûn” harfi, “hurûf-ı mukattaa”dan olup bu tür harflerin ilk inenidir. Bakara sûresinin ilk âyetinde bunlar hakkında geniş bilgi verilmiştir. Mekke müşrikleri şair, kâhin ve sihirbazların cinlerden bilgi ve ilham aldıklarına inanırlardı. Hz. Peygamber’in de onlar gibi cinlerin etkisi altına girdiğine ve söylediklerinin ona cinler tarafından telkin edildiğine inandıkları için ona şair, kâhin, sihirbaz ve mecnun diyorlardı (krş. Hicr 15/6; Tûr 52/29-30; Müddessir 74/24 ve bu sûrenin 51. âyeti). Bu sebeple Allah Teâlâ kaleme ve kalem ehlinin yazdığı satırlara yemin ederek onun, iddia edildiği gibi mecnun olmadığını, aksine Allah’ın lutfuna yani peygamberlik gibi bir şerefe erdiğini ifade buyurdu (Şevkânî, V, 308). Elmalılı buradaki bir anlam inceliğine dikkat çekerken özetle şunları söyler: “(Yazanların) yazdıklarına” diye çevrilen cümledeki fiilin kalıbı, yazanların, gerçekte kalemler değil, akıl ve idrak sahibi varlıklar olduğunu gösterir. İfadenin akışı dikkate alındığında burada kalemden maksadın da bu nesnenin kendisi değil onun yazdıkları olduğu anlaşılmaktadır. Şu halde kalem ve yazılardan, akıl ve anlamlar âlemini, bunlardan da onları beşer aklına yazan ilk kalemi, bundan da onun sahibi olan rabbü’l-âlemîni anlamak gerekir. Öte yandan bu fiilin, “yazmakta oldukları ve yazacakları” anlamlarını birlikte anlattığı da gözden kaçırılmamalıdır (VIII, 5266-5267). “Kalemden maksat vahyi yazan kalem, yazdıklarından maksat Kur’an’dır” diyenler de olmuştur; ancak âyeti genel anlamda değerlendirmek daha doğru olur. Burada kalem ile simgelenen yazının, insanın düşünce, tecrübe ve kavrayışlarının kayıtlar aracılığıyla bireyden bireye, kuşaktan kuşağa ve bir kültür çevresinden diğerine aktarılmasında önemli bir etken; bilginin yazılıp korunmasında, ilim ve irfanın gelişmesinde, dolayısıyla toplumların aydınlanmasında vazgeçilmez bir araç olduğuna işaret vardır. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk inen sûresine (Alak) “oku!” buyruğuyla başlandığı gibi ikinci inen bu sûrenin ilk âyetinde de Allah Teâlâ tarafından yazı aracı olan kaleme ve kalem ehlinin onunla yazdıkları üzerine yemin edilmiş olup bu durum, İslâm’ın okuma yazmaya, bilime ve yazılı kültüre verdiği önemi göstermesi açısından oldukça anlamlıdır. Hz. Peygamber’e verilen “bitip tükenmeyen ödül”, dünyada peygamberlik görevini yerine getirirken her türlü engellere karşı yanında bulduğu Allah’ın yardımı, âhirette ise Allah’ın ona lutfedeceği müstesna mükâfatlardır (İbn Âşûr, XXIX, 62-63). 4. âyetteki “üstün ahlâk” ise Hz. Peygamber’in sahip olduğu Kur’an ahlâkıdır. Nitekim Hz. Âişe bir soru münasebetiyle Hz. Peygamber’in ahlâkının Kur’an ahlâkı olduğunu belirtmiş (Müslim, “Müsâfirîn”, 139); kendisi de güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini ifade buyurmuşlardır (Muvatta’, “Hüsnü’lhuluk”, 8). Bu açıklamalar, Hz. Peygamber’in, müşriklerin iddia ettiği gibi mecnun değil, aksine Allah’ın lutfuna mazhar olmuş yüksek bir şahsiyete ve üstün bir ahlâka sahip, her yönüyle mükemmel, insanlık için örnek bir önder ve güvenilir bir rehber olduğunu gösterir. 5-6. âyetler ise Hz. Peygamber’e mecnun diyenlere karşı bir cevap ve uyarı içermektedir. Burada inkârcıların, hak ettikleri cezaya çarptırıldıkları zaman Hz. Peygamber’i mi yoksa kendilerini mi cin çarpmış olduğunu görecekleri sert bir üslûpla ifade edilmiştir. Nitekim Bedir Savaşı’nda müslümanlardan beklemedikleri darbeyi yiyince cin çarpmışa dönmüşler ve neye uğradıklarını bilememişlerdir. 7. âyet, önceki âyetlerin gerekçesini anlatmaktadır; buna göre inkârcılar hem dünyada hem de âhirette kendilerine fayda sağlayacak ve mutlu kılacak olan Allah’ın dininden ve O’nun yolundan saptıkları için asıl mecnun kendileridir.

Kurdî / کوردی / Kürtçe Nûn. (Arşa van tîpên di serê ferkeran da hatine hey Yezdan dizane) Bi nûn û nivîsdarok û bi nivîsandina, ku (bi nivîsdarokê) tê rêz kirinê.
Sahih International / English / Ingilizce Nun. By the pen and what they inscribe,
M.Pickthall / English / Ingilizce Nun. By the pen and that which they write (therewith),
Muhsin Khan / English / Ingilizce Nun. [These letters (Nun, etc.) are one of the miracles of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their meanings]. By the pen and what the (angels) write (in the Records of men).
Yusuf Ali / English / Ingilizce Nun.(5592-A) By the Pen(5593) and the (Record) which (men) write,-
Shakir / English / Ingilizce Noon. I swear by the pen and what the angels write,
Dr. Ghali / English / Ingilizce Nun, (The is the name of a letter of the Arabic alphabet, and only Allah knows its meaning here) and (by) the pen and what they inscribe,
Albanian / Shqip / Arnavutça Nun, betohem në pendën dhe në atë çka shkruajnë!
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice Nun! And olsun qələmə və (mələklərin) yazdıqlarına (yaxud lövhi-məhfuzda yazılanlara) ki,
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,
Bulgarian / Български / Bulgarca Нун. Кълна се в калема и в онова, което пишат!
Chinese / 中文 / Çince 努奈。以筆和他怍瓞g的盟誓,
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 努奈。以笔和他们所写的盟誓,
Czech / Česky / Çekçe Nún. Při peru a při tom, co píší,
Dutch / Nederlands / Hollandaca Noen. (Ik zweer) bij de pen en wat zij (de menschen) schrijven.
Farsi / فارسی / Farsça نون, سوگند به قلم وآنچه می نویسند.
Finnish / Suomi / Fince Kynän ja sen nimessä, mitä kirjoitetaan!
French / Français / Fransızca Noun . Par la plume et ce qu'ils écrivent !
German / Deutsch / Almanca Nûn. Beim Schreibrohr und bei dem, was damit geschrieben wird!
Hausa / Hausa Dili Ñ. Na rantse da alƙalami da abin da (marubũta) suke rubũtãwa.
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
Italian / Italiano / Italyanca Nûn. Per il calamo e ciò che scrivono!
Japanese / 日本語 / Japonca ヌーン。筆に誓けて,また書いたものにおいて誓う。
Korean / 한국어 / Korece 눈 연필과 그들의 기록에 걸어 맹세하사
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Nuun. Demi Pena dan apa yang mereka tulis, -
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili നൂന്‍- പേനയും അവര്‍ എഴുതുന്നതും തന്നെയാണ സത്യം.
Maranao / mәranaw Noon. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) Ibt ko pansom ago so nganin a ipzorat iran,
Norwegian / Norsk / Norveççe Ved pennen, og det man skriver!
Polski / Polish / Polonya Dili Nun. Na pióro i na to, co oni zapisują!
Portuguese / Português / Portekizce Nun, Pelo cálamo e pelo que com ele escrevem,
Romanian / Română / Rumence Tu, har Domnului tău, nu eşti îndrăcit!
Russian / Россия / Rusça Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут!
Somali / Somalice Eebe wuxuu ku dhaartay Qalinka iyo waxa Malaa'igtu qorayso (Camalka dadka).
Spanish / Español / Ispanyolca n. ¡Por el cálamo y lo que escriban!
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Nuun. Naapa kwa kalamu na yale wayaandikayo,
Svenska / Swedish / Isveççe Nun. VID PENNAN och det som skrivs ned!
Tatarça / Tatarish / Tatarca Нун. Вә Ләүхүл Мәхфузны язган каләм белән һәм фәрештәдә язган кешеләрнең гамәл дәфтәрләре илә ант итәмен.
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili นูน ขอสาบานด้วยปากกา และสิ่งที่พวกเขาขีดเขียน
Urdu / اردو / Urduca نٓ۔ قلم کی اور جو (اہل قلم) لکھتے ہیں اس کی قسم
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Нуун. Қалам билан ва сатрларга ёзадиган нарсалар билан қасам. (Оятда қасам қалам билан чекланмади, балки Аллоҳ сатрларга ёзилажак нарсалар билан ҳам қасам ичди. Бизнинг замонамизда қаламдан бошқа ёзув қўлланмалари ҳам чиқди. Қалам ва ёзиш билан қасам ичилиши мусулмонлар учун ўқиш-ёзиш, илм-маърифатга катта эътибор беришга чақириқдур.)
Bengali / বাংলা / Bengalce নূন। শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে,
Tamil / தமிழர் / Tamilce நூன், எழுதுகோல் மீதும் இன்னும் (அதன் மூலம்) அவர்கள் எழுதுவதின் மீதும் சத்தியமாக!

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>