4. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 2. Ayeti Meali

تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Tenzîlun mine-rrahmâni-rrahîm(i)
1
tenzîlun
indirilendir
2
min
den
3
er rahmân
Rahmân
4
er rahîmi
Rahîm, rahîm esmasıyla tecelli eden, rahmet nuru gönderen

Diyanet İşleri Bu Kur’an, Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan indirilmedir.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) Bu Kur'ân Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) O Rahman (bağışlaması, bütün varlıkları kapsayan) ve Rahim (çok merhametli Allah) tarafından indirilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır O rahmânı rahîmden indirilme
Diyanet Vakfı (Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.
Abdulbaki Gölpınarlı Rahman ve rahîmden indirilmiştir.
Adem Uğur (Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.
Ahmed Hulusi Rahmân ve Rahıym'den tenzîldir (tafsile indirme)!
Ahmet Tekin Bu kitap, sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir.
Ahmet Varol (Bu Kitap) Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir.
Ali Fikri Yavuz Bu Kur’an Rahman, Rahîm tarafından indirilmedir.
Bekir Sadak (2-5) Bu Kitap, merhametli olan Allah katindan indirilmedir; bilen bir millet icin mujdeci ve uyarici olmak uzere arabca okunarak, ayetleri uzun uzun aciklanmistir. Ama insanlarin cogu yuz cevirmistir, onlar isitmezler de: «Bizi cagirdigin seye karsi kalblerimiz kapalidir, kulaklarimizda agirlik, bizimle senin aranda anlasmamiza engel vardir; istedigini yap, biz de yapacagiz» derler.
Celal Yıldırım Rahman ve Rahîm (olan Allah'dan indirilmedir.
Diyanet İşleri 2 (2-5) Bu Kitap, merhametli olan Allah katından indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarıcı olmak üzere Arapça okunarak, ayetleri uzun uzun açıklanmıştır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, onlar işitmezler de: 'Bizi çağırdığın şeye karşı kalblerimiz kapalıdır, kulaklarımızda ağırlık, bizimle senin aranda anlaşmamıza engel vardır; istediğini yap, biz de yapacağız' derler.
Fizilil Kuran Bu Kitab, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir.
Gültekin Onan (Bu Kuran,) Rahman ve Rahimden indirilmiştir.
Hasan Basri Cantay (2-3-4) (Bu), âyetleri — bilecek (anlayacak) her hangi bir kavm için — ayrı ayrı açıklanmış, (hükmünce amel edenlere) müjdeler verici, (muhaaliflerini başlarına gelecek fena akıbetlerle) korkutucu, Arabca bir Kur'an olmak üzere Rahman (ve) Rahıym tarafından indirilmiş bir kitabdır. (Böyle iken) onların çoğu (bunu düşünüb kabulden) yüz çevirmişdir. Artık dinlemezler onlar.
Hayat Neşriyat (Bu kitab) Rahmân (bu dünyada bütün mahlûkatına rahmet eden), Rahîm (âhirette yalnız mü’minlere merhamet eden Allah) tarafından indirilmedir.
Ibni Kesir Rahman ve Rahim katından indirilmedir.
Muhammed Esed (Bu vahyin) indirilişi, Rahman ve Rahim'dendir:
Ömer Nasuhi Bilmen Esirgeyen, merhamet buyuran zât tarafından indirilmiştir.
Ömer Öngüt (Bu Kur'an), Rahman ve Rahîm olan Allah katından indirilmiştir.
Şaban Piris Rahman, Rahim’den indirme..
Suat Yıldırım Bu kitap rahman ve rahîm (olan Allah) tarafından indirilmiştir.
Tefhim-ül Kuran (Bu Kur'an,) Rahman ve Rahim'den indirilmiştir.
Ümit Şimşek Bu kitap, Rahmân ve Rahim olan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.

Diyanet Tefsiri “İndirilen”den maksat Kur’ân-ı Kerîm veya özellikle bu sûredir. Muhataplara bu hatırlatmanın yapılmasının sebebi, okunanın ilâhî kelâm olduğunu bilerek onu lâyık olduğu şekilde derin bir saygıyla dinlemeleri gerektiğini onlara hissettirmektir. Ayrıca bu ifade, bilhassa Kur’an’ın Allah tarafından indirildiğini kabul etmeyen, onu Hz. Muhammed’in yakıştırdığını ileri süren inkârcılara cevap teşkil etmektedir. Bu cevapta Kur’an’ın başlıca şu özelliklerine dikkat çekildiği görülüyor: a) Kur’an, Allah katından indirilmiştir, ilâhî vahiydir; onun Hz. Muhammed’in kendi sözü olduğu iddiası tamamen asılsızdır. b) Kur’an, Allah’ın rahman ve rahîm isimlerinin tecellisidir, dolayısıyla insanlık için bir rahmet ve lutuftur. c) O bir “kitap”tır, yani sadece söylenip geçen bir söz değil, aynı zamanda yazıya geçirilerek korunması gereken ve korunan ölümsüz bir belgedir. d) “Âyetleri açık açık ortaya konmuştur.” Râzî, bu kısmı açıklarken özetle şöyle der: Kur’an’ın âyetleri değişik konulara ayrılmıştır, farklı anlamlar taşımaktadır. Şöyle ki: Bazı âyetler Allah’ın zâtını tanıtmakta, sıfatlarını açıklamakta; ilim ve kudretinin, rahmet ve hikmetinin mükemmelliğini; göklerin, yerin ve yıldızların yaratılışındaki, geceyle gündüzün birbirini izlemesindeki sırları; bitkiler, hayvanlar ve insanlardaki hayranlık verici özellikleri anlatmaktadır. Bazı âyetler, ruhlara ve bedenlere ait yükümlülükler hakkında bilgi vermekte; bazıları âhiretle ilgili vaad ve uyarı, sevap ve ceza konularında, cennet ve cehennem ehlinin dereceleri hakkında açıklamalar içermektedir. Bazı âyetlerde öğüt ve uyarılar, bazılarında ahlâk güzelliğine ve ruh terbiyesine dair konular işlenir; bazıları da eski toplulukların tarihlerinden söz eder. Kısacası, insafla düşünen herkes kabul eder ki insanlığın elinde, çeşitli bilgilerin ve birbirinden çok farklı konuların yer aldığı Kur’an’ın benzeri başka bir kutsal kitap yoktur (XXVII, 94). e) Kur’an’ın dili Arapça’dır; bunun da asıl sebebi, İslâm peygamberinin Arap asıllı, hitap ettiği ilk topluluğun da Araplar oluşudur. Nitekim “İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara (gerçekleri) açık açık anlatsın” (İbrâhim 14/4) buyurulmuştur (ayrıca bk. Zümer, 39/28). f) Kur’an, özünde kusursuz bir ilâhî hakikat, rahmet ve rehber olmakla birlikte ondan doğru olarak ve gerektiği kadar yararlanabilmek için olabildiğince zihinsel donanıma sahip olmak, samimi bir niyetle hakikat ve fazilet arayışı içinde bulunmak gerekir. 4. âyette belirtildiği gibi “çokları” yani inkârcılar (Şevkânî, IV, 578-579), peşin bir hükümle Kur’an’a sırt çevirdikleri, onu dinlemedikleri, açıklama ve uyarılarını dikkate almadıkları için Kur’an’dan nasiplerini alamazlar; hatta “Kur’an zalimlerin (inancı, niyeti ve ahlâkı bozuk olanların) ancak hüsranını arttırır” (İsrâ 17/82). g) Kur’an müjdeci ve uyarıcıdır; sadece bilgi vermez, sadece görev de yüklemez; aynı zamanda hakikati arayan, hak olana inanmaya ve hakka göre yaşamaya niyeti olanlara, aradığını bulduğunda da ona sımsıkı sarılanlara güzel bir âkıbet, mutluluklarla dolu ebedî bir hayat müjdeler; bâtıla sapanları; inkâr, haksızlık ve ahlâksızlık peşinde olanları da acı bir âkıbetle ve ağır cezalara çarptırılmakla tehdit edip uyarır. Bazı tefsirlerde 3. âyetteki “bilen bir topluluk” ifadesiyle Arapça bilen ilk Kur’an muhataplarının kastedildiği belirtilir (Taberî, XXIV, 91; İbn Atıyye, V, 4). Ancak bu ifadenin, “dinleyip anlamasını bilen, Kur’an’dan doğru olarak ve gerektiği kadar yararlanabilmek için olabildiğince zihinsel donanıma sahip olması yanında dürüstçe hakikat ve fazilet arayışı içinde bulunan topluluk” şeklinde anlaşılması Kur’ân-ı Kerîm’in ifade ve üslûp tarzına daha uygun düşmektedir.

Kurdî / کوردی / Kürtçe Daxistinek hin bi hin ji (Xudayê) mihrîban î dilovan e.
Sahih International / English / Ingilizce [This is] a revelation from the Entirely Merciful, the Especially Merciful -
M.Pickthall / English / Ingilizce A revelation from the Beneficent, the Merciful,
Muhsin Khan / English / Ingilizce A revelation from Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful.
Yusuf Ali / English / Ingilizce A Revelation from (Allah),(4463) Most Gracious, Most Merciful;-
Shakir / English / Ingilizce A revelation from the Beneficent, the Merciful Allah:
Dr. Ghali / English / Ingilizce A successive sending down from The All-Merciful, The Ever-Merciful.
Albanian / Shqip / Arnavutça Zbritje prej Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice (Bu Qur’an) mərhəmətli, rəhmli (olan Allah) tərəfindən nazil edilmişdir.
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Objava je od Milostivog, Samilosnog,
Bulgarian / Български / Bulgarca Низпослание от Всемилостивия, Милосърдния -
Chinese / 中文 / Çince 這是從至仁至慈的主陘U的啟示。
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 这是从至仁至慈的主降下的启示。
Czech / Česky / Çekçe Seslání od Milosrdného, slitovného,
Dutch / Nederlands / Hollandaca Dit is een boek van den Barmhartigste.
Farsi / فارسی / Farsça نازل شدن (این) از سوی (خداوند) بخشنده ی مهربان است.
Finnish / Suomi / Fince Katso, tämä on ilmoitus laupiaalta, armolliselta Jumalalta,
French / Français / Fransızca [C'est] une Révélation descendue de la part du Tout Miséricordieux, du Très Miséricordieux.
German / Deutsch / Almanca (Dies ist) eine Offenbarung vom Allerbarmer, dem Barmherzigen,
Hausa / Hausa Dili Saukarwa (da Alƙur' ãni) dãga Mai rahama ne, Mai jin ƙai.
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Italian / Italiano / Italyanca Rivelazione da parte del Compassionevole, del Misericordioso.
Japanese / 日本語 / Japonca (これは)慈悲あまねく慈愛ぶかき御方からの啓示である。
Korean / 한국어 / Korece 이 꾸란은 자비로우시고 자애 로우신 분이 계시한 것으로
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Turunnya Kitab ini dari Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായിട്ടുള്ളവന്‍റെ പക്കല്‍ നിന്ന്‌ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതത്രെ ഇത്‌.
Maranao / mәranaw (Giya ungkai a Qor´an na) Initoron a phoon ko Masalinggagaw, a Makalimoon;
Norwegian / Norsk / Norveççe En åpenbaring fra den Barmhjertige, den Nåderike,
Polski / Polish / Polonya Dili Objawienie od Miłosiernego, Litościwego.
Portuguese / Português / Portekizce (Eis aqui) uma revelação do Clemente, Misericordiosíssimo.
Romanian / Română / Rumence O Carte cu versete lămurite, un Coran arab pentru un popor care ştie,
Russian / Россия / Rusça Ниспосланное от Милостивого, Милосердного
Somali / Somalice Quraanka waa soo dajinta Eebe naxariista guud iyo mid gaaraba naxariista,
Spanish / Español / Ispanyolca Revelación procedente del Compasivo, del Misericordioso.
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Uteremsho huu umetoka kwa Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu.
Svenska / Swedish / Isveççe [DETTA ÄR] uppenbarat av den Nåderike, den Barmhärtige -
Tatarça / Tatarish / Tatarca Ошбу Коръән рәхимле вә шәфкатьле Аллаһудан иңдерелгән хак китаптыр.
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili (อัลกุรอานนี้) เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ
Urdu / اردو / Urduca (یہ کتاب خدائے) رحمٰن ورحیم (کی طرف) سے اُتری ہے
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe (Бу) Роҳман ва Раҳийм томонидан нозил қилинган.
Bengali / বাংলা / Bengalce এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে।
Tamil / தமிழர் / Tamilce அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோனிடத்திலிருந்து இறக்கியருளப்பட்டது

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>