2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 54. Ayeti

1
ve iz kâle
ve demişti
2
mûsâ
Musa
3
li kavmi-hi
kendi kavmine
4
ey
5
kavmi
kavmim
6
inne-kum
hiç şüphesiz siz, muhakkak ki siz
7
zalemtum
zulmettiniz
8
enfuse-kum
nefsleriniz, kendiniz
9
bi ittihâzi-kum(u)
edinmeniz ile, edinerek
10
el icle
buzağı
11
fe tûbû
artık, hemen tövbe edin
12
ilâ
… a
13
bârii-kum
sizin yaratıcınız
14
fe uktulû
o zaman, o halde, artık öldürün
15
enfuse-kum
kendi nefsleriniz, kendi kendiniz, birbiriniz
16
zâlikum
işte bu
17
hayrun
hayırlı, daha hayırlı
18
lekum
sizin için,
19
inde
yanında, katında
20
bârii-kum
sizin yaratıcınız
21
fe
böylece
22
tâbe aleykum
sizin tövbenizi kabul etti
23
inne-hu
muhakkak ki o, hiç şüphesiz o
24
huve
o
25
et tevvâbu
tövbeleri kabul eden
26
er rahîmu
rahîm olan, rahmet nuru gönderen,
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 57. Ayeti

1
ve
ve
2
zallelnâ
gölgeledik, gölge yaptık
3
aleykum
sizin üzerinize
4
el gamâme
bulut
5
ve
ve
6
enzel-nâ
biz indirdik
7
aleykum
sizin üzerinize
8
el menne
kudret helvası
9
ve
ve
10
es selvâ
bıldırcın
11
kulû
yeyin
12
min
den
13
tayyibâti
temiz olanlar, helâl olanlar
14
şey(ler)
15
razaknâ-kum
sizi rızıklandırdık
16
ve
ve
17
mâ zalemû-nâ
bize zulmetmediler
18
ve
ve
19
lâkin
lâkin, fakat
20
kânû
oldular
21
enfuse-hum
kendi nefsleri, kendileri
22
yazlimûne
zulmediyorlar
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 59. Ayeti

1
fe
o zaman, fakat, sonra
2
beddele
değiştirdi
3
ellezîne
o kimseler, onlar
4
zalemû
zulmettiler
5
kavlen
söz
6
gayre
başka
7
ellezî
ki o
8
kîle
söylendi
9
lehum
onlara
10
fe
o zaman, bunun üzerine
11
enzelnâ
biz indirdik
12
alâ
üzerine
13
ellezîne
o kimseler, onlar
14
zalemû
zulmettiler
15
riczen
korkunç azap, habis azap (taun
16
min
den
17
es semâi
sema, gök
18
bi- mâ
sebebiyle, dolayısıyla
19
kânû
oldular
20
yefsukûne
fıska düşüyorlar, îmândan sonra küfre düşüyorlar
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 150. Ayeti

1
ve min haysu
ve nereden
2
harecte
sen çıktın
3
fe
o zaman
4
velli
dön, çevir
5
veche-ke
yüzünü
6
şatra
yön
7
el mescidi el harâmi
Mescid-i Haram
8
ve haysu
ve nerede
9
mâ kuntum
siz oldunuz (bulundunuz)
10
fe
o zaman, hemen
11
vellû
dönün, çevirin
12
vucûhe-kum
yüzleriniz
13
şatra-hu
onun tarafına, o tarafa
14
li ellâ yekûne
olmaması için
15
li en nâsi
insanlara, insanların
16
aleykum
sizin üzerinize, size
17
huccetun
hüccet, delil
18
illâ
ancak, hariç
19
ellezîne
o kimseler, onlar
20
zalemû
zulmettiler
21
min-hum
onlardan
22
fe
artık, o zaman
23
lâ tahşev-hum
onlardan korkmayın
24
vahşev-nî
benden korkun
25
ve li utimme
ve tamamlamam için
26
ni’metî
ni’metimi
27
aleykum
size, sizin üzerinize
28
ve lealle-kum
ve umulur ki siz, böylece siz
29
tehtedûne
hidayete erersiniz