4. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 15. Ayeti

1
vellâtî (ve ellâtî )
ve onlar (kadınlar)
2
ye’tîne
gelirler, yaparlar
3
el fâhişete
fuhuş, zina
4
min nisâi-kum
sizin kadınlarınızdan
5
fe isteşhidû
o zaman şahitler isteyin
6
aleyhinne
onların üzerine, onlara
7
erbaaten
dört
8
min-kum
sizden, kendinizden
9
fe
o taktirde
10
in şehidû
eğer şahitlik ederlerse
11
fe emsikû-hunne
artık onları tutun
12
fî el buyûti
evlerin içinde, evlerde
13
hattâ
… oluncaya kadar
14
yeteveffâ-hunne
onları (kadınları) vefat ettirir
15
el mevtu
ölüm
16
ev
veya
17
yec’al
kılar, yapar
18
allâhu
Allah
19
lehunne
onlara (kadınlara)
20
sebîlen
yol
1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 25. Ayeti

1
ve men
ve kim, kimin
2
lem yestetı’
gücü yetmez
3
min-kum
sizden, içinizden
4
tavlen
güç, bolluk, zenginlik
5
en yenkıha
nikâh yapmak
6
el muhsanâti
iffetli, namuslu, hür kadınlar
7
el mu’minâti
mü’min kadınlar
8
fe
o zaman
9
min mâ meleket
sahip olunanlardan
10
eymânu-kum
elinizin altında olan (cariyeleriniz)
11
min feteyâti-kum
sizin genç cariyelerinizden
12
el mu’minâti
mü’min kadınlar
13
ve allâhu
ve Allah
14
a’lemu
en iyi bilen
15
bi îmâni-kum
sizin imânınızı
16
ba’du-kum
sizin bazınız, bir kısmınız
17
min ba’dın
bazısından, bir kısmından (birbirinizden)
18
fenkihûhunne (fe inkihû-hunne)
öyle ise onları nikâhlayın
19
bi izni
izni ile
20
ehli-hinne
onların sahipleri, aileleri
21
ve âtû-hunne
ve onlara verin
22
ucûre-hunne
onların ücretlerini (mehirlerini)
23
bi el ma’rûfi
ma’rufla, iyilikle, örf ve adete uygun olarak
24
muhsanâtin
iffetliler, namuslu kadınlar
25
gayra
olmaksızın
26
musâfihâtin
zina etmek
27
ve lâ muttehızâti
ittehaz etmeyenler, edinmeyenler
28
ahdânin
gizli dostlar, metresler
29
fe
fakat
30
izâ uhsinne
evlendirildiği zaman
31
fe
öyle, olduğu halde
32
in eteyne
eğer gelirlerse (yaparlarsa)
33
bi fâhışetin
zina, fuhuş, kötülük
34
fe aleyhinne
o taktirde onlara
35
nısfu
yarısını
36
mâ alâ
…’a olan şey
37
el muhsanâti
evli kadınlar
38
min el azâbi
azaptan
39
zâlike
işte bu
40
li men haşiye
korkan kimse için
41
el anete
sıkıntı, fücur, günah
42
min-kum
sizden, içinizden
43
ve
ve
44
en tasbirû
sabretmeniz
45
hayrun
daha hayırlı
46
lekum
sizin için
47
ve allâhu
ve Allah
48
gafûrun
gafûrdur, mağfiret edendir
49
rahîmun
rahîmdir
1. Hîzb, İsrâ Sûresi

İsrâ Suresi 32. Ayeti

1
ve lâ takrebû
ve yaklaşmayın
2
ez zinâ
zina
3
inne-hu
muhakkak o, çünkü o
4
kâne
oldu
5
fâhışeten
fuhuş, hayasızlık
6
ve sâe
ve kötü
7
sebîlen
bir yol
2. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 2. Ayeti

1
ez zâniyetu
zina yapan kadın
2
ve ez zânî
ve zina yapan erkek
3
feclidû (fe iclidû)
o zaman, o takdirde vurun
4
kulle vâhıdin
herbiri
5
min-humâ
ikisinden
6
miete
yüz (100)
7
celdetin
yalnız cilde tesir edecek şekilde vurulan sopa
8
ve lâ te’huz-kum
ve sizi almasın, tutmasın, mani olmasın
9
bi himâ
ikisini, ikisine
10
ra’fetun
şefkat, merhamet
11
fî dîni allâhi
Allah’ın dîni hakkında (konusunda)
12
in kuntum
eğer siz olduysanız
13
tu’minûne
siz îmân ediyorsunuz, inanıyorsunuz
14
bi allâhi
Allah’a
15
ve el yevmi el âhırı
ve ahir gün, ahiret günü
16
ve li yeşhed
ve şahit olsun
17
azâbe-humâ
ikisinin azabı
18
tâifetun
bir taife, bir grup
19
min el mu’minîne
mü’minlerden