4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 107. Ayeti

1
e
mi
2
lem ta’lem
bilmiyorsun
3
enne
olduğunu
4
allâhe
Allah
5
lehu
ona ait, onun
6
mulku
mülk
7
es semâvâti
semalar, gökler
8
ve el ardı
ve arz, yeryüzü
9
ve mâ
ve yoktur, değildir
10
lekum
sizin için, size
11
min dûni
den başka
12
allâhi
Allah
13
min veliyyin
bir dost (dostlardan)
14
ve lâ nasîrin
ve bir yardımcı yoktur
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 178. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
ellezîne
onlar, olanlar
3
âmenû
âmenû oldular
4
kutibe
yazıldı, farz kılındı
5
aleykum(u)
sizin üzerinize, size
6
el kısâsu
kısas, eşit olarak misilleme
7
fî el katlâ
öldürülme hakkında
8
el hurru
hür
9
bi el hurri
hür ile
10
ve el abdu
ve köle
11
bi el abdi
köle ile
12
ve el unsâ
ve kadın, dişi
13
bi el unsâ
kadın ile, dişi ile
14
fe men
fakat, o taktirde, artık, o zaman kim
15
ufiye lehu
o affedilir
16
min ahî-hi
onun kardeşi tarafından
17
şey’un
bir şey
18
fe
fakat, o taktirde, artık, o zaman
19
ittibâun
tâbî olmak, uymak, gereğini yapmak
20
bi el ma’rûfi
iyilikle, bilinen şekilde, örfe tâbî olarak
21
ve edâun
ve eda etmek, ödemek
22
ileyhi
ona
23
bi ihsânin
ihsan ile
24
zâlike
işte bu, bu
25
tahfîfun
hafifletme
26
min rabbi-kum
Rabbinizden
27
ve rahmetun
ve bir rahmet
28
fe men
fakat, o taktirde, artık, o zaman kim
29
i’tedâ
haddi aştı
30
ba’de zâlike
bundan sonra
31
fe lehu
o taktirde, o zaman onun için (vardır)
32
azâbun elîmun
elîm bir azap
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 257. Ayeti

1
allâhu
Allah
2
velîyyu
dost
3
ellezîne
onlar
4
âmenû
âmenû oldular (Allah’a ulaşmayı dilediler), îmân ettiler
5
yuhricu-hum
onları çıkarır
6
min ez zulumâti
zulmetten, karanlıklardan
7
ilâ en nûri
nura, aydınlığa
8
ve ellezîne
ve onlar
9
keferû
inkâr ettiler
10
evliyâu-hum
onların dostları
11
et tagûtu
tagut, şeytan ve avanesi, insan ve cin şeytanlar
12
yuhricûne-hum
onları çıkarırlar
13
min en nûri
nurdan, aydınlıktan
14
ilâ ez zulumâti
zulmete, karanlıklara
15
ulâike
işte onlar
16
ashâbu
halk, ehli
17
en nâri
ateş
18
hum
onlar
19
fî-hâ
orada
20
hâlidûne
ebedî kalacak olanlar
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 282. Ayeti

1
yâ eyyuhe
ey
2
ellezîne
onlar
3
âmenû
âmenû oldular (Allah’a ulaşmayı dilediler) îmân ettiler
4
izâ
olduğu zaman, olunca
5
tedâyentum
birbirinize borçlandınız
6
bi deynin
bir borç ile
7
ilâ ecelin
bir süreye kadar
8
musemmen
isimlendirilmiş, belirlenmiş
9
fektubûhu (fe uktubû-hu)
o zaman, olunca onu yazın
10
vel yektub (ve li yektub)
ve yazsın
11
beyne-kum
sizin aranızda
12
kâtibun
kâtip, yazıcı
13
bi el adli
adalet ile
14
ve lâ ye’be
ve çekinmesin
15
kâtibun
kâtip, yazıcı
16
en yektube
yazmanız
17
kemâ
gibi
18
alleme-hu
ona öğretti
19
allâhu
Allah
20
felyektub (fe li yektub)
böylece, aynı şekilde yazsın
21
velyumlilillezî
ve imlâ ettirsin, yazdırsın ki o
22
aleyhi
onun üzerinde, üzerine
23
el hakku
hak
24
velyettekıllâhe
ve Allah’a karşı takva sahibi olsun, (ve li yetteki allahe) (ve Allah’tan çekinsin)
25
rabbe-hu
(onun) Rabbi
26
ve lâ yebhas
ve eksiltmesin
27
min-hu şey’en
ondan birşey
28
fe
artık, fakat
29
in kâne
eğer, olursa
30
ellezî
ki o, o
31
aleyhi
onun üzerinde
32
el hakku
hak
33
sefîhan
sefil, akılsız, akıl edemeyen
34
ev
veya
35
daîfen
küçük, güçsüz
36
ev
veya
37
lâ yestatîu
muktedir değil
38
en yumille
yazdırmaya
39
huve
o
40
felyumlil (fe li yumlil)
o zaman, o taktirde yazdırsın
41
veliyyu-hu
onun velisi
42
bi el adli
adalet ile
43
ve isteşhidû
ve şahitler tutun
44
şehîdeyni
iki şahit
45
min ricâli-kum
erkeklerinizden
46
fe in lem yekûnâ
fakat bulunmuyorsa, bulunamıyorsa
47
raculeyni
iki erkek
48
fe
o zaman, o taktirde
49
raculun
bir erkek
50
ve imraetâni
ve iki kadın
51
mimmen (min men)
o kimselerden, onlardan
52
terdavne
razı olacağınız
53
min eş şuhedâi
şahitlerden
54
en tedılle
dalâlette olması, unutması
55
ıhdâ-humâ
ikisinden birisi, onlardan birisi
56
fe
o taktirde, o zaman
57
tuzekkire
hatırlatır
58
ıhdâ-huma
ikisinden birisi, onlardan birisi
59
el uhrâ
diğeri
60
ve lâ ye’be
ve kaçınmasın
61
eş şuhedâu
şahitler
62
izâ
olduğu zaman, olunca
63
mâ duû
davet edildikleri şey (şahitlik)
64
ve lâ tes’emû
ve usanmayın, üşenmeyin
65
en tektubû-hu
onu yazmanız
66
sagîran
küçük
67
ev
veya
68
kebîran
büyük
69
ilâ eceli-hi
(onun) onu vadesine kadar
70
zâlikum
işte bu
71
aksatu
en adaletli
72
inde allâhi
Allah’ın katında
73
ve akvemu
ve en sağlam
74
li eş şehâdeti
şahitlik için, şahitliğe
75
ve ednâ
ve daha yakın
76
ellâ tertâbû
şüphe etmemeniz
77
illâ
ancak, hariç
78
en tekûne
olmanız
79
ticâreten
ticaret
80
hâdıraten
hazır olan
81
tudîrûne-hâ
onu tedvir ediyorsunuz, onu devre-
82
beyne-kum
kendi aranızda
83
fe
o taktirde, o zaman
84
leyse
değil, yoktur
85
aleykum
sizin üzerinize
86
cunâhun
bir günah
87
ellâ tektubû-hâ
onu yazmamanız
88
ve eşhidû
ve şahit tutun
89
izâ tebâya’tum
alışveriş, anlaşma yaptığınız zaman
90
ve lâ yudârra
ve zarar verilmesin
91
kâtibun
kâtip, yazıcı
92
ve lâ şehîdun
ve şahitler olmasın
93
ve in tef’alû
ve eğer yaparsanız
94
fe
o zaman, o taktirde, bundan sonra
95
inne-hu
muhakkak ki o, mutlaka o
96
fusûkun
fısktır
97
bi-kum
size, kendinize
98
ve ittekû
ve takva sahibi olun
99
allâhe
Allah
100
ve yuallimu-kum
ve size öğretiyor
101
allâhu
Allah
102
ve allâhu
ve Allah
103
bi kulli şey’in
herşeyi