4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 119. Ayeti

1
innâ
muhakkak ki biz, hiç şüphesiz biz
2
erselnâ-ke
seni gönderdik
3
bi el hakkı
hak ile
4
beşîren
müjdeleyici olarak
5
ve nezîren
ve uyarıcı olarak
6
ve lâ tus’elu
ve sana sorulmaz
7
an ashâbi el cahîmi
cehennem ehlinden, cehennem halkından
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 213. Ayeti

1
kâne
oldu, idi
2
en nâsu
insanlar
3
ummeten
ümmet, topluluk
4
vâhıdeten
bir, tek, bir tek
5
fe
o zaman, sonra
6
bease
beas etti, hayata getirdi, gönderdi
7
allâhu
Allah
8
en nebiyyîne
peygamberler
9
mubeşşirîne
müjdeleyiciler
10
ve munzirîne
ve uyarıcılar
11
ve enzele
ve indirdi
12
mea-hum
onlarla birlikte, beraber, yanında
13
el kitâbe
kitap
14
bi el hakkı
hak ile
15
li yahkume
hükmetmeleri için, hükmetsin diye
16
beyne
arasında
17
en nâsi
insanlar
18
fî mâ
şey hakkında
19
ıhtelefû
ve ihtilâf ettiler, ayrılığa düştükler
20
fî-hi
onun hakkında
21
ve mâ ıhtelefe
ve ihtilâf ettikleri, ayrılığa düştükleri şey
22
fî-hi
onun hakkında
23
illellezîne (illâ ellezîne)
sadece, ancak o kimseler
24
ûtû-hu
ona verildi
25
min ba’di
sonradan
26
mâ câet-hum
onlara gelen şey
27
el beyyinâtu
beyyineler, belgeler
28
bagyen
düşmanlık, çekememezlik, haset
29
beyne-hum
kendi aralarında
30
fe
o zaman, bu sebeple
31
hedâ allâhu
Allah hidayete erdirdi
32
ellezîne
o kimseler, onlar
33
âmenû
Allah’a ulaşmayı dilediler, îmân ettiler
34
li mâ ıhtelefû
ihtilâf ettikleri, ayrılığa düştükleri şey için
35
fi-hi
onun hakkında
36
min el hakkı
haktan
37
bi izni-hi
onun izni ile
38
ve allâhu
ve Allah
39
yehdî
hidayet eder, ulaştırır, iletir
40
men yeşâu
dilediği kimseyi
41
ilâ sırâtın mustakîmin
Sıratı Mustakîm’e
1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 165. Ayeti

1
rusulen
resûller, elçiler
2
mubeşşirîne
müjdeleyiciler
3
ve munzirîne
ve uyarıcılar
4
li
için
5
ellâ yekûne
olmaması
6
li en nâsi
insanlar için, insanların
7
alâ allâhi
Allah’a karşı
8
huccetun
hüccet, delil, savunma bahanesi
9
ba’de
sonra
10
er rusuli
resûller
11
ve kâne
ve oldu, …dır
12
allâhu
Allah
13
azîzen
aziz, yüce
14
hakîmen
hüküm ve hikmet sahibi
3. Hîzb, Mâide Sûresi

Mâide Suresi 19. Ayeti

1
yâ ehle el kitâbi
ey Kitab ehli
2
kad câe-kum
size gelmişti
3
resûlu-nâ
Resul’ümüz
4
yubeyyinu lekum
size açıklıyor
5
alâ fetretin
6
min er rusuli
bir resul
7
en tekûlû mâ câe-nâ
“bize gelmedi ” dersiniz diye (dememeniz için)
8
min beşîrin
müjdeleyici
9
ve lâ nezîrin
ve bir uyarıcı olmadı (gelmedi)
10
fe kad câe-kum
fakat, oysa size gelmişti
11
beşîrun ve nezîrun
bir müjdeleyici ve uyarıcı
12
ve allâhu
ve Allâh (c.c.)
13
alâ kulli şey’in
her şeye
14
kadîrun
kâdir, kudret sahibi