3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 63. Ayeti

1
ve iz
ve olmuştu, olduğu zaman
2
ehaznâ
almıştık
3
mîsâka-kum
sizin misakleriniz, yeminleriniz
4
ve refa’-nâ
ve biz yükselttik, kaldırdık
5
fevka-kum
sizin üstünüze
6
et tûra
Tur
7
huzû
alın, sarılın, kendinize maledin
8
mâ ateynâ-kum
size verdiğimiz şeyler
9
bi kuvvetin
kuvvetle
10
ve uzkurû
ve hatırlayın
11
şey(ler)
12
fî-hi
onun içinde
13
lealle-kum
umulur ki siz, böylece siz
14
tettekûne
takva sahibi olursunuz
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 93. Ayeti

1
ve iz ehaznâ
ve biz almıştık
2
mîsâka-kum
sizin misakinizi, kesin sözünüzü
3
ve refa’nâ
ve yükselttik, kaldırdık
4
fevka-kum
sizin üstünüz
5
et tûra
Tur Dağı
6
huzû
alın
7
mâ âteynâ-kum
size verdiğimiz şey
8
bi kuvvetin
kuvvetle
9
ve ismeû
ve işitin, dinleyin
10
kâlû
dediler
11
semi’nâ
işittik
12
ve aseynâ
ve biz asi olduk, isyan ettik
13
ve uşribû
ve içirildiler, içlerine sindirildi, yerleştirildi
14
fî kulûbi-him
onların kalplerinin içine, kalplerine
15
el icle
buzağı
16
bi kufri-him
küfürleri sebebiyle
17
kul
söyle, de
18
bi’se mâ
ne kötü şey
19
ye’muru-kum
size emrediyor
20
bi-hi îmânu-kum
onunla sizin îmânınız
21
in kuntum mu’minîne
eğer mü’minler iseniz
1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 154. Ayeti

1
ve rafa’nâ
ve biz yükselttik
2
fevka-hum
onların üstüne
3
et tûra
Tur’u, Tur dağını
4
bi mîsâkı-him
onların misakları sebebiyle, misaklarından dolayı
5
ve kulnâ
ve biz dedik
6
lehum
onlara
7
udhulû
dahil olun, girin
8
el bâbe
kapı
9
succeden
secde ederek
10
ve kulnâ
ve biz dedik
11
lehum
onlara
12
lâ ta’dû
hakka tecavüz etmeyin, hudutları aşmayın
13
fî es sebti
cumartesi gününde
14
ve ehaznâ
ve biz aldık
15
min-hum
onlardan
16
mîsâkan
misak, kesin söz
17
galîzan
sağlam, çok kuvvetli
2. Hîzb, Meryem Sûresi

Meryem Suresi 52. Ayeti

1
ve nâdeynâ-hu
ve ona seslendik
2
min cânibi et tûri
Tur’un yanından
3
el eymeni
sağ taraf
4
ve karrebnâ-hu
ve onu yaklaştırdık
5
neciyyen
fısıltıyla konuşmak, söyleşmek