4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 41. Ayeti

1
kâle
dedi
2
rabbi ic’al lî
Rabbim benim için kıl,ver
3
âyeten
bir delil, alâmet, işaret
4
kâle
dedi
5
âyetu-ke
senin delilin, alâmetin, işaretin
6
ellâ tukellime en nâse
insanlarla konuşmaman
7
selâsete eyyâmin
üç gün(ler)
8
illâ remzan
rumuzdan (işaretten) başka
9
ve uzkur rabbe-ke
ve Rabbini zikret
10
kesîran
çok
11
ve sebbih
ve tesbih et
12
bi el aşiyyi ve el ibkâri
akşam ve sabah
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 206. Ayeti

1
inne ellezîne
muhakkak ki onlar, o kimseler
2
inde rabbi-ke
senin Rabbinin katında, yanında, huzurunda
3
lâ yestekbirûne
kibirlenmezler
4
an ibadeti-hi
ona kul olmaktan (ona ibadet etmekten)
5
ve yusebbihûne-hu
ve onu tesbih ederler
6
ve lehu
ve ona
7
yescudûne
secde ederler
3. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 13. Ayeti

1
ve yusebbihu
ve tesbih ederler
2
er ra’du
gök gürültüsü
3
bi hamdi-hi
onu hamd ile
4
ve el melâiketu
ve melekler
5
min hîfeti-hi
onun korkusundan
6
ve yursilu
ve gönderir
7
es savâıka
yıldırımlar
8
fe yusîbu
böylece isabet ettirir
9
bi-hâ
onu
10
men yeşâu
dilediği kimse
11
ve hum
ve onlar
12
yucâdilûne
mücâdele ediyorlar
13
fîllâhi (fî allâhi)
Allah hakkında
14
ve huve
ve o
15
şedîdu
şiddetli, çok kuvvetli
16
el mihâli
mukavemet edilemeyen, dayanılmaz, karşı koyulmaz
2. Hîzb, Hicr Sûresi

Hicr Suresi 98. Ayeti

1
fe
böylece
2
sebbih
tesbih et
3
bi hamdi
hamd ile
4
rabbi-ke
senin Rabbin
5
ve kun
ve ol
6
min es sâcidîne
secde edenlerden