4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 139. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
e
3
tuhâccûne-nâ
bizimle mücâdele ediyorsunuz
4
hakkında
5
allâhi
Allah
6
ve huve
ve o
7
rabbu-nâ
bizim Rabbimiz
8
ve rabbu-kum
ve sizin Rabbiniz
9
ve lenâ
ve bizim
10
â’mâlu-nâ
bizim amellerimiz
11
ve lekum
ve sizin
12
a’mâlu-kum
sizin amelleriniz
13
ve nahnu
ve biz
14
lehu
ona
15
muhlisûne
muhlisler, ihlâs sahibi olanlar
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 144. Ayeti

1
kad
muhakkak, olmuştu
2
nerâ
görüyoruz
3
tekallube
çeviriyorsun
4
vechi-ke
yüzünü
5
fî es semâi
semaya
6
fe le nuvelliye enne-ke
artık seni mutlaka çevireceğiz
7
kıbleten
bir kıbleye
8
terdâ-hâ
ondan razı, hoşnut olacağın
9
fe velli
bundan sonra çevirin
10
veche-ke
yüzünüzü
11
şatra
taraf, yön
12
el mescidi el harâmi
Mescid-i Haram
13
ve haysu
ve nerede
14
mâ kuntum
siz olursunuz, bulunursunuz
15
fe vellû
öyleyse çevirin
16
vucûhe-kum
yüzlerinizi
17
şatra-hu
onun yönüne, tarafına
18
ve inne
ve hiç şüphesiz, muhakkak
19
ellezîne
o kimseler, onlar
20
ûtû
verildiler
21
el kitâbe
kitap
22
le ya’lemûne
elbette biliyorlar, bilirler
23
enne-hu
onun olduğu
24
el hakku
bir hak, gerçek
25
min rabbi-him
onların Rabbinden
26
ve mâ âllâhu
ve Allah değildir
27
bi gâfilin
gâfil
28
ammâ (an mâ)
şey(ler)den
29
ya’melûne
yapıyorlar
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 258. Ayeti

1
e lem tera ilâ
… a bakmadın mı, görmedin mi
2
ellezî
o kimse, o
3
hâcce
tartıştı
4
ibrâhîme
İbrâhîm
5
fî rabbi-hi
onun Rabbi hakkında
6
en âtâ-hu
ona vermesi
7
allâhu
Allah
8
el mulke
mülk, meliklik, hükümdarlık
9
iz kâle
demişti
10
ibrâhîmu
İbrâhîm
11
rabbiye
benim Rabbim
12
ellezî
ki o, o ki
13
yuhyî
diriltir
14
ve yumîtu
ve öldürür
15
kâle
dedi
16
ene
ben
17
uhyî
diriltirim
18
ve umîtu
ve öldürürüm
19
kâle
dedi
20
ibrâhîmu
İbrâhîm
21
fe
öyleyse, işte
22
inne allâhe
muhakkak ki Allah
23
ye’tî
getirir
24
bi eş şemsi
güneşi
25
min el maşrıkı
şarktan, doğudan
26
fe’ti bi-hâ
o zaman, öyleyse, haydi onu getir
27
min el magribi
garbtan, batıdan
28
fe
o zaman
29
buhite
şaşırdı kaldı, afalladı
30
ellezî
o kimse, o
31
kefere
inkâr etti
32
vallâhu
ve Allah
33
lâ yehdi
hidayete erdirmez
34
el kavme
kavim, topluluk
35
ez zâlimîne
zalimler
3. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 20. Ayeti

1
fe in hâccû-ke
bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa
2
fe kul
o zaman de, söyle
3
eslemtu
ben teslim ettim
4
vechiye
vechimi, fizik vücudumu
5
li allâhi
Allah’a
6
ve men ittebea-ni
ve, bana tâbî olan kimseler
7
ve kul
ve de, söyle
8
li ellezîne
onlara, o kimselere
9
ûtû el kitâbe
kitap verilenler
10
ve el ummiyyîne
ve ümmiler, kitap verilmeyenler
11
e eslemtum
siz teslim oldunuz mu
12
fe in eslemû
o zaman eğer teslim etilerse
13
fe kad ihtedev
o taktirde hidayete ermişler
14
ve in tevellev
ve eğer yüz çevirirlerse
15
fe
o zaman
16
innemâ
sadece
17
aleyke
sana düşen
18
el belâgu
tebliğ, bildirme
19
ve allâhu
ve Allah
20
basîrun
en iyi gören
21
bi el ibâdi
kullarını