4. Hîzb, Talâk Sûresi

Talâk Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
en nebiyyu
nebî
3
izâ tallaktum(u)
boşadığınız zaman
4
en nisâe
kadınlar
5
fe tallikû-hunne
o taktirde onları (kadınları) boşayın
6
li
için, içinde, de
7
iddeti-hinne
kadınların üç adet (hayz hali) dönemi
8
ve ahsû
ve sayın
9
el iddete
muayyen miktar, belirli sayı, müddet (günlerin sayısı)
10
ve ittekû
ve takva sahibi olun
11
allâhe
Allah
12
rabbe-kum
sizin Rabbiniz
13
lâ tuhricû-hunne
onları (kadınları) çıkarmayın
14
min buyûti-hinne
evlerinden
15
ve lâ yahrucne
ve çıkmasınlar
16
illâ
ancak, den başka, olmadıkça
17
en ye’tîne
gelmeleri
18
bi fâhişetin
fahişelik ile, kötülük ile, hayasızlık ile
19
mubeyyinetin
açık, açıkça
20
ve tilke
ve bu
21
hudûdu
hudut, sınır
22
allâhi
Allah
23
ve men
ve kim
24
yeteadde
aşar
25
hudûde
hudut, sınır
26
allâhi
Allah
27
fe
o taktirde
28
kad
olmuştu, olmuş olur
29
zaleme
zulmetti
30
nefse-hu
kendi nefsine
31
lâ tedrî
bilmezsin, bilemezsin
32
lealle
umulur ki, belki, böylece
33
allâhe
Allah
34
yuhdısu
ihdas eder, husule getirir, meydana getirir
35
ba’de zâlike
bundan sonra
36
emren
emir, iş, durum