4. Hîzb, Tahrîm Sûresi

Tahrîm Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
en nebiyyu
nebî
3
lime
neden, niçin
4
tuharrimu
haram kılıyorsun
5
şeyi
6
ehalle
helâl kıldı
7
allâhu
Allah
8
leke
senin için, sana
9
tebtegî
isteyerek, arayarak
10
merdâte
hoşnutluk, rıza
11
ezvâci-ke
senin eşlerin
12
ve allâhu
ve Allah
13
gafûrun
gafûrdur
14
rahîmun
rahîmdir