1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 165. Ayeti

1
ve min en nâsi
ve insanlardan (bir kısmı)
2
men
kim, kimse
3
yettehizu
edinir
4
min dûni allâhi
Allah’tan başka
5
endâden
eş, eşit, ortak (put)
6
yuhıbbûne-hum
onları severler
7
ke
gibi
8
hubbillâhi (hubbi allâhi)
Allah’ın sevgisi
9
ve ellezîne
ve o kimseler, onlar
10
âmenû
âmenû oldular (Allah’a ulaşmayı dilediler)
11
eşeddu
daha şiddetli, daha çok kuvvetli
12
hubben
sevgi, muhabbet
13
lillâhi (li allâhi)
Allah’ı
14
ve lev yerâ
ve keşke görselerdi (bilselerdi)
15
ellezîne zalemû
zulmedenler
16
iz yeravne
gördüklerinde, gördükleri zaman
17
el azâbe
azap
18
enne
olduğunu
19
el kuvvete
kuvvet
20
lillâhi (li allâhi)
Allah’ın, Allah’a ait
21
cemîan
hepsi, bütün, tamamı, tamamen
22
ve enne
ve olduğunu
23
allâhe
Allah
24
şedîdu
şiddetli
25
el azâbi
azap
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 177. Ayeti

1
leyse
değil
2
el birre
birr, ebrar kılacak davranış biçimi
3
en tuvellû
dönmeniz, yönelmeniz
4
vucûhe-kum
yüzleriniz
5
kıbele
yön, cihet
6
el maşrıkı
doğu
7
ve el magrıbi
ve batı
8
ve lâkinne
ve lâkin, fakat
9
el birre
birr, ebrar kılacak davranış biçimi
10
men
kim
11
âmene
âmenû oldu (Allah’a ulaşmayı diledi) îmân etti
12
billâhi (bi allâhi)
Allah’a
13
ve el yevmi el âhırı
ve sonraki gün
14
ve el melâiketi
ve melekler
15
ve el kitâbi
ve kitap
16
ve en nebiyyine
ve peygamberler
17
ve âte
ve verdi
18
el mâle
mal
19
alâ hubbi-hi
ona sevgi duyma, sevme
20
zevî el kurbâ
yakınlık sahipleri, akrabalar
21
ve el yetâmâ
ve yetimler
22
ve el mesâkîne
ve çalışamayacak durumdaki ihtiyarlar
23
ve ibne es sebîli
ve yolcu
24
ve es sâilîne
ve isteyenler (muhtaçlar)
25
ve fî er rıkâbi
ve kölelerin, esirlerin kurtulması hakkında, konusunda (kurtulması için)
26
ve ekâme es salâte
namazı ikame etti, devam ettirdi
27
ve âte ez zekâte
ve zekât verdi
28
ve el mûfûne
ve vefa eden, hakkıyla yerine getiren
29
bi ahdi-him
(onların) ahdlerini
30
izâ âhedû
ahd verdikleri zaman
31
ve es sâbirîne
ve sabredenler
32
fî el be’sâi
sıkıntıda, musîbet isabet ettiği zaman, hastalıkta
33
ve ed darrâi
ve darlık, zorluk, zaruret
34
ve hîne
ve o zamanda, o hallerde
35
el be’si
şiddetli savaş
36
ulâike
işte onlar
37
ellezîne sadakû
onlar sadık oldular, sadık olanlar
38
ve ulâike
ve işte onlar
39
hum(u) el muttekûne
onlar muttakiler, takva sahipleri
4. Hîzb, Mâide Sûresi

Mâide Suresi 82. Ayeti

1
le tecidenne
mutlaka bulursun, bulacaksın
2
eşedde en nâsi
insanların en şiddetlisi
3
adâveten
düşmanlıkta
4
li ellezîne âmenû
âmenû olanlara, yaşarken (Allâh’a (c.c.)
5
el yehûde
Yahudiler
6
ve ellezîne eşrakû
ve Allâh’a (c.c.) şirk koşanlar, müşrikler
7
ve le tecidenne
ve mutlaka bulursun, bulacaksın
8
akrabe-hum
onların en yakın
9
meveddeten
sevgi, dostluk bakımından
10
li ellezîne âmenû
âmenû olanlara, (yaşarken Allâh’a (cc) ulaşmayı, teslim olmayı dileyenlere)
11
ellezîne kâlû
onlar dediler, …diyen kimseler
12
innâ nasârâ
muhakkak ki biz nasrâniyiz
13
zâlike
bu
14
bi enne
sebebiyle, bu nedenle, bundan dolayı
15
min-hum kıssîsîne
onlardan keşişler
16
ve ruhbânen
ve ruhbanlar, rahipler
17
ve enne-hum
ve onların olması
18
lâ yestekbirûne
kibirlenmezler, büyüklenmezler
4. Hîzb, Yûsuf Sûresi

Yûsuf Suresi 8. Ayeti

1
iz kâlû
dedikleri zaman, demişlerdi
2
le yûsufu
gerçekten, elbette Yusuf
3
ve ehû-hu
ve onun kardeşi
4
ehabbu
daha sevgili
5
ilâ ebî-nâ
babamıza
6
min-nâ
bizden
7
ve nahnu
ve biz
8
usbehtun
grup (on kişilik veya daha fazlası)
9
inne
muhakkak
10
ebâ-nâ
babamız
11
le fî
elbette içindedir
12
dalâlin
dalâlet, yanılgı
13
mubînin
apaçık, açıkça