2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 177. Ayeti

1
leyse
değil
2
el birre
birr, ebrar kılacak davranış biçimi
3
en tuvellû
dönmeniz, yönelmeniz
4
vucûhe-kum
yüzleriniz
5
kıbele
yön, cihet
6
el maşrıkı
doğu
7
ve el magrıbi
ve batı
8
ve lâkinne
ve lâkin, fakat
9
el birre
birr, ebrar kılacak davranış biçimi
10
men
kim
11
âmene
âmenû oldu (Allah’a ulaşmayı diledi) îmân etti
12
billâhi (bi allâhi)
Allah’a
13
ve el yevmi el âhırı
ve sonraki gün
14
ve el melâiketi
ve melekler
15
ve el kitâbi
ve kitap
16
ve en nebiyyine
ve peygamberler
17
ve âte
ve verdi
18
el mâle
mal
19
alâ hubbi-hi
ona sevgi duyma, sevme
20
zevî el kurbâ
yakınlık sahipleri, akrabalar
21
ve el yetâmâ
ve yetimler
22
ve el mesâkîne
ve çalışamayacak durumdaki ihtiyarlar
23
ve ibne es sebîli
ve yolcu
24
ve es sâilîne
ve isteyenler (muhtaçlar)
25
ve fî er rıkâbi
ve kölelerin, esirlerin kurtulması hakkında, konusunda (kurtulması için)
26
ve ekâme es salâte
namazı ikame etti, devam ettirdi
27
ve âte ez zekâte
ve zekât verdi
28
ve el mûfûne
ve vefa eden, hakkıyla yerine getiren
29
bi ahdi-him
(onların) ahdlerini
30
izâ âhedû
ahd verdikleri zaman
31
ve es sâbirîne
ve sabredenler
32
fî el be’sâi
sıkıntıda, musîbet isabet ettiği zaman, hastalıkta
33
ve ed darrâi
ve darlık, zorluk, zaruret
34
ve hîne
ve o zamanda, o hallerde
35
el be’si
şiddetli savaş
36
ulâike
işte onlar
37
ellezîne sadakû
onlar sadık oldular, sadık olanlar
38
ve ulâike
ve işte onlar
39
hum(u) el muttekûne
onlar muttakiler, takva sahipleri
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 190. Ayeti

1
ve kâtilû
ve savaşın, öldürün
2
fi sebîli allâhi
Allah’ın yolunda
3
ellezîne
o kimseler, onlar
4
yukâtilûne-kum
sizi katlediyorlar, sizinle savaşıyorlar, sizi öldürüyorlar
5
ve lâ ta’tedû
ve aşırı gitmeyin, haddi aşmayın
6
inne allâhe
muhakkak ki Allah
7
lâ yuhıbbu
sevmez
8
el mu’tedîne
aşırı gidenler, haddi aşanlar
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 191. Ayeti

1
ve uktulû-hum
ve onları öldürün
2
haysu
yer
3
sekıftumû-hum
onları buldunuz, yakaladınız,
4
ve ahricû-hum
ve onları çıkarın
5
ve alâ cunûbi-him
ve yanları üzere iken, yatarken
6
ahracû-kum
sizleri çıkardılar
7
ve el fitnetu
ve fitne
8
eşeddu
daha şiddetli, daha kuvvetli, daha fena
9
min el katli
öldürmekten
10
ve lâ tukâtilû-hum
ve onları katletmeyin, onlarla savaşmayın, onları öldürmeyin
11
inde
yanında
12
el mescidi el harâmi
Mescid-i Haram
13
hattâ
oluncaya kadar, olmadıkça
14
yukâtilû-kum
sizinle savaşırlar
15
fî-hi
orada
16
fe
artık, bundan sonra, fakat
17
in kâtelû-kum
eğer sizinle savaşırlarsa,
18
fe uktulû-hum
o zaman, o taktirde, onları öldürün
19
kezâlike
işte böyle
20
cezâu
ceza
21
el kâfirîne
kâfirler
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 193. Ayeti

1
ve kâtilû-hum
ve onlarla savaşın
2
hattâ
oluncaya kadar
3
lâ tekûne
olmasın
4
fitnetun
fitne
5
ve yekûne
ve olsun
6
ed dînu
dîn
7
li allâhi
Allah’a ait, Allah için
8
fe
artık, bundan sonra
9
in intehev
eğer vazgeçerlerse
10
fe
o zaman
11
lâ udvâne
düşmanlık yoktur
12
illâ
ancak, sadece, den başka
13
alâ
üzerine, … e
14
ez zâlimîne
zalimler