3. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 36. Ayeti

1
vellezîne (ve ellezîne)
ve o kimseler
2
âteynâ-hum
onlara verdik
3
el kitâbe
kitap
4
yefrehûne
sevinirler
5
bimâ unzile
indirilen şeye
6
ileyke
sana
7
ve min el ahzâbi
ve taraftarlardan, gruplardan, hiziplerden
8
men yunkiru
inkâr eden kimseler
9
ba’da-hu
onun bir kısmı
10
kul
de
11
innemâ
sadece, yalnız
12
umirtu
ben emrolundum, bana emredildi
13
en a’bude allâhe
benim Allah’a kul olmam
14
ve lâ uşrike
ve ben şirk koşmam
15
bi-hi
ona
16
ileyhi
ona
17
ed’û
ben davet ederim
18
ve ileyhi
ve ona, o
19
meâbi
meabım, dönüş yerim, dönüşüm, sığınağım