2. Hîzb, Ra'd Sûresi

Ra’d Suresi 1. Ayeti

1
elif, lâm, mim, râ
hurûfu mukattaa; mukattaa harfleridir. Kur’ân-ı Kerim’de bazı surelerin başında zikredilen özel (anlamlı) harflerdir.
2
tilke
bunlar
3
âyâtu el kitâbi
kitabın âyetleridir
4
ve ellezî
ve ki o
5
unzile
indirildi
6
ileyke
sana
7
min rabbi-ke
senin Rabbinden
8
el hakku
haktır
9
ve lâkinne
ve
10
eksere en nâsi
insanların çoğu
11
lâ yu’minûne
inanmazlar, mü’min olmazlar