3. Hîzb, İbrâhîm Sûresi

İbrâhîm Suresi 1. Ayeti

1
elif lâm râ
elif lâm râ
2
kitâbun
bir kitaptır
3
enzelnâ-hu
onu indirdik
4
ileyke
sana
5
li tuhrice en nâse
insanları çıkarman için
6
min ez zulûmâti
zulmetten, karanlıklardan
7
ilâ en nûri
nura
8
bi izni
izni ile
9
rabbi-him
Rab’lerinin
10
ilâ sırâtı
yola
11
el azîzi
azîz olan, izzet sahibi olan
12
el hamîdi
kendisine hamdedilen
2. Hîzb, İsrâ Sûresi

İsrâ Suresi 44. Ayeti

1
tusebbihu lehu
onu tesbih eder
2
es semâvâtu
semalar
3
es seb’u
7
4
ve el ardu
ve yeryüzü
5
ve men fîhinne
ve içindekiler, onlarda bulunan kimseler
6
ve in
ve eğer olsa, olursa
7
min şey’in
bir şeyden, bir şey
8
illâ
9
yusebbihu
tesbih eder
10
bi hamdi-hi
onu hamd ile
11
ve lâkin
ve lâkin, fakat
12
lâ tefkahûne
fıkıh edemezsiniz, idrak edemezsiniz, anlayamazsınız
13
tesbîha-hum
onların tesbihlerini
14
inne-hu
muhakak ki o
15
kâne
oldu
16
halîmen
halim
17
gafûren
gafûr (mağfiret eden)
2. Hîzb, İsrâ Sûresi

İsrâ Suresi 52. Ayeti

1
yevme
o gün
2
yed’û-kum
sizi çağırır, çağıracak
3
fe testecîbûne
o zaman, hemen icabet edeceksiniz
4
bi hamdi-hi
ona hamd ile, onun hamdi ile
5
ve tezunnûne
ve zannedeceksiniz
6
in
eğer, ise, öyle
7
lebistum
kaldınız, orada bulundunuz
8
illâ
ancak, sadece
9
kalîlen
az, pek az
3. Hîzb, İsrâ Sûresi

İsrâ Suresi 111. Ayeti

1
ve kulil hamdu
ve hamd ile de
2
lillâhillezî (li allâhi ellezî)
Allah’a ki o
3
lem yettehız
edinmedi, edinmez
4
veleden
bir çocuk
5
ve lem yekun
ve olmamıştır, olmaz
6
lehu
onun
7
şerîkun
bir ortak
8
fî el mulki
mülkte
9
ve lem yekun
ve olmamıştır, olmaz
10
lehu
onun
11
veliyyun
dost, yardımcı
12
min ez zulli
zilletten
13
ve kebbir-hu
ve onu tekbir et, onu büyült, yücelt
14
tekbîren
tekbir ile, (onun) büyüklüğünü ifade ederek, üstün kılarak