1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 165. Ayeti

1
ve min en nâsi
ve insanlardan (bir kısmı)
2
men
kim, kimse
3
yettehizu
edinir
4
min dûni allâhi
Allah’tan başka
5
endâden
eş, eşit, ortak (put)
6
yuhıbbûne-hum
onları severler
7
ke
gibi
8
hubbillâhi (hubbi allâhi)
Allah’ın sevgisi
9
ve ellezîne
ve o kimseler, onlar
10
âmenû
âmenû oldular (Allah’a ulaşmayı dilediler)
11
eşeddu
daha şiddetli, daha çok kuvvetli
12
hubben
sevgi, muhabbet
13
lillâhi (li allâhi)
Allah’ı
14
ve lev yerâ
ve keşke görselerdi (bilselerdi)
15
ellezîne zalemû
zulmedenler
16
iz yeravne
gördüklerinde, gördükleri zaman
17
el azâbe
azap
18
enne
olduğunu
19
el kuvvete
kuvvet
20
lillâhi (li allâhi)
Allah’ın, Allah’a ait
21
cemîan
hepsi, bütün, tamamı, tamamen
22
ve enne
ve olduğunu
23
allâhe
Allah
24
şedîdu
şiddetli
25
el azâbi
azap
4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 64. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
yâ ehle el kitâbi
ey kitap ehli (yahudiler ve hristiyanlar)
3
teâlev
gelin
4
ilâ kelimetin
bir kelimeye, bir söze
5
sevâin
eşit, müsavi, aynı, bir
6
beyne-nâ
bizim aramızda
7
ve beyne-kum
ve sizin aranızda
8
ellâ na’bude
kul olmayalım
9
illâ allâhe
Allah’dan başka
10
ve lâ nuşrike
ve şirk, ortak koşmayalım
11
bi-hî şey’en
ona bir şeyi
12
ve lâ yettehize
ve edinmeyelim
13
ba’du-nâ
bir kısmımız
14
ba’den
bazıları
15
erbâben
Rab’ler
16
min dûni allâhi
Allah’tan başka
17
fe in tevellev
bundan sonra eğer, dönerse
18
fe kûlû
o zaman deyiniz, söyleyiniz
19
uşhedû
şahit olun
20
bi ennâ
bizim … olduğumuza
21
muslimûne
müslümanlar, teslim olanlar
2. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 151. Ayeti

1
se nulkî
biz salacağız (vereceğiz)
2
fî kulûbi
kalplerine
3
ellezîne keferû
inkâr edenler, kâfirler
4
er ru’be
korku
5
bi-mâ eşrakû
ortak koşmaları sebebiyle
6
bi allâhi
Allah’a
7
mâ lem yunezzil bi-hî
indirmediği bir şey
8
sultânen
sultân, delil
9
ve me’vâ-humu
ve onların sığınağı, barınağı
10
en nâru
ateş
11
ve bi’se
ve ne kötü
12
mesve
kalınan yer
13
ez zâlimîne
zalimler
1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 36. Ayeti

1
va’budû (ve u’budû)
ve kul olun
2
allâhe
Allah
3
ve lâ tuşrikû
ve ortak koşmayın
4
bi-hi
ona
5
şey’en
bir şeyi
6
ve bi el vâlideyni
ve ana babaya
7
ihsânen
ihsanla davranma, iyilik etme
8
ve
ve
9
bi zî el kurbâ
yakınlık sahibi olana, akrabaya
10
ve el yetâmâ
ve yetimler
11
ve el mesâkîni
ve miskinler, çalışamayacak durumdaki yaşlılar
12
ve el câri
ve komşu
13
sahip
14
el kurbâ
yakın, yakınlık
15
ve el câri
ve komşu
16
el cunubi
uzak
17
ve es sâhıbi
ve arkadaş, eş
18
bi el cenbi
yanınızdakine, yakınınızdakine
19
ve ibni
ve oğul
20
es sebîli
yol
21
ve
ve
22
mâ meleket
sahip olduklarınız
23
eymânu-kum
ellerinizin altında
24
inne
muhakkak
25
allâhe
Allah
26
lâ yuhıbbu
sevmez
27
men
kimse, kişi
28
kâne
oldu, … idi, …dır
29
muhtâlen
böbürlenen, kibirli
30
fehûran
övünen (kendinle iftihar eden)