2. Hîzb, En'âm Sûresi

En’âm Suresi 152. Ayeti

1
ve lâ takrebû
ve yaklaşmayın
2
mâle
mal
3
el yetîmi
yetim
4
illâ
dışında, …’den başka
5
bi elletî
ki ona
6
hiye
o
7
ahsenu
en güzel
8
hattâ
oluncaya kadar
9
yebluga
erişir, yetişir, gelir
10
eşudde-hu
onun en kuvvetli çağı, erginlik çağı
11
ve evfû
ve vefa edin, ifa edin, yerine getirin
12
el keyle
ölçü, ölçek
13
ve el mîzâne
ve tartı, terazi, mizan
14
bi el kıstı
adaletle
15
lâ nukellifu
biz sorumlu tutmayız
16
nefsen
bir nefs, kişi, kimse
17
illâ
hariç, dışında
18
vus’a-hâ
onun gücü, kapasitesi
19
ve izâ
ve olduğu zaman
20
kultum
siz (söz) söylediniz
21
fa’dilû (fe ı’dilû)
artık adaletli olun
22
ve lev kâne
ve olsa bile
23
zâ kurbâ
yakınlık sahibi (akraba), yakınınız
24
ve bi ahdi allâhi
ve Allah’ın ahdi
25
evfû
vefa edin, ifa edin, yerine getirin
26
zâlikum
işte bunlar
27
vassâ-kum
size vasiyet etti, emretti, farz kıldı
28
bi-hî
onunla, onu
29
lealle-kum
umulur ki böylece siz
30
tezekkerûne
siz tezekkür edersiniz
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 85. Ayeti

1
ve ilâ medyene
ve Medyen’e
2
ehâ-hum
onların kardeşi
3
şuaybâ
Şuayb
4
kâle
dedi
5
yâ kavmi
ey kavmim
6
u’budû allâhe
Allah’a kul olun
7
yoktur
8
lekum
sizin için
9
min ilâhin
bir ilâh
10
gayru-hu
ondan başka
11
kad
olmuştur
12
câet-kum
size geldi
13
beyyinetun
bir beyyine, bir delil, ispat edici bir açıklama
14
min rabbi-kum
Rabbinizden
15
fe evfû
artık vefa edin, yapın
16
el keyle
ölçü
17
ve el mîzâne
ve mizan, tartı
18
ve lâ tebhasû
eksiltmeyin, hakkını vermemezlik yapmayın
19
en nâse
insanlar
20
eşyâe-hum
onların eşyaları (sahip oldukları şeyler)
21
ve lâ tufsidû
ve fesat çıkartmayın
22
fî el ardı
yeryüzünde
23
ba’de
sonra
24
ıslâhı-hâ
onun ıslâh olması
25
zâlikum hayrun
işte bu hayırlıdır
26
lekum
sizin için
27
in kuntum mu’minîne
eğer müminler, inananlar iseniz
3. Hîzb, Hûd Sûresi

Hûd Suresi 84. Ayeti

1
ve ilâ medyene
ve Medyen kavmine
2
ehâ-hum
onların kardeşi
3
şuayben
Şuayb
4
kâle
dedi
5
yâ kavmi
ey kavmim
6
u’budû allâhe
Allah’a kul olun
7
yoktur
8
lekum
size, sizin için
9
min ilâhin
bir ilâh
10
gayru-hu
ondan başka
11
ve lâ tenkusû
ve eksiltmeyin
12
el mikyâle
ölçek
13
ve el mîzâne
ve tartı, mizan
14
innî
gerçekten, muhakkak ben
15
erâ-kum
sizi görüyorum
16
bi hayrin
hayırda (refah ve bollukta)
17
ve in-nî
ve gerçekten, muhakkak ben
18
ehâfu
korkuyorum
19
aleykum
sizin üzerinize
20
azâbe
azap
21
yevmin muhîtin
ihata eden (kuşatan) gün
3. Hîzb, Hûd Sûresi

Hûd Suresi 85. Ayeti

1
ve yâ kavmi
ve ey kavmim
2
evfû
ifa edin (yerine getirin)
3
el mikyâle
ölçek
4
ve el mîzâne
ve tartı, mizan
5
bi el kıstı
adalet ile
6
ve lâ tebhasû en nâse
ve insanlara eksiltmeyin
7
eşyâe-hum
onların eşyaları (şeyleri), hakları
8
ve lâ ta’sev
ve karışıklık, bozgunculuk yapmayın, fesat çıkarmayın
9
fî el ardı
yeryüzünde
10
mufsidîne
fesat çıkaranlar