3. Hîzb, Mâide Sûresi

Mâide Suresi 32. Ayeti

1
min ecli zâlike
bundan dolayı
2
ketebnâ
yazdık
3
alâ benî isrâîle
İsrailoğulları’na
4
ennehu men
kim … olduğu
5
katele nefsen
bir kişiyi öldürdü
6
bi gayri nefsin
bir kişi karşılığı olmaksızın
7
ev fesâdin fi el ardı
veya yeryüzünde fesad
8
fe keennemâ
artık … gibidir
9
katele en nâse
insanları öldürdü
10
cemîan
topluca, bütün hepsini
11
ve men ahyâ-hâ
ve kim onu yaşatırsa
12
fe keennemâ
artık … gibidir
13
ahyâ en nâse
insanları yaşattı
14
cemîan
topluca, bütün hepsini
15
ve lekad câet-hum
ve andolsun ki onlara geldi
16
rusulu-nâ
resullerimiz
17
bi el beyyinâti
açık, apaçık deliller ile
18
summe
sonra
19
inne kesîran
hiç şüphesiz çoğu
20
min-hum
onlardan, onların
21
ba’de zâlike
bundan sonra
22
fî el ardı
yeryüzünde
23
le
gerçekten
24
musrifûne
müsrifler
2. Hîzb, En'âm Sûresi

En’âm Suresi 152. Ayeti

1
ve lâ takrebû
ve yaklaşmayın
2
mâle
mal
3
el yetîmi
yetim
4
illâ
dışında, …’den başka
5
bi elletî
ki ona
6
hiye
o
7
ahsenu
en güzel
8
hattâ
oluncaya kadar
9
yebluga
erişir, yetişir, gelir
10
eşudde-hu
onun en kuvvetli çağı, erginlik çağı
11
ve evfû
ve vefa edin, ifa edin, yerine getirin
12
el keyle
ölçü, ölçek
13
ve el mîzâne
ve tartı, terazi, mizan
14
bi el kıstı
adaletle
15
lâ nukellifu
biz sorumlu tutmayız
16
nefsen
bir nefs, kişi, kimse
17
illâ
hariç, dışında
18
vus’a-hâ
onun gücü, kapasitesi
19
ve izâ
ve olduğu zaman
20
kultum
siz (söz) söylediniz
21
fa’dilû (fe ı’dilû)
artık adaletli olun
22
ve lev kâne
ve olsa bile
23
zâ kurbâ
yakınlık sahibi (akraba), yakınınız
24
ve bi ahdi allâhi
ve Allah’ın ahdi
25
evfû
vefa edin, ifa edin, yerine getirin
26
zâlikum
işte bunlar
27
vassâ-kum
size vasiyet etti, emretti, farz kıldı
28
bi-hî
onunla, onu
29
lealle-kum
umulur ki böylece siz
30
tezekkerûne
siz tezekkür edersiniz
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 81. Ayeti

1
inne-kum
muhakkak ki, gerçekten siz
2
le te’tûne
mutlaka geliyorsunuz
3
er ricâle
erkeklere
4
şehveten
şehvetle
5
min dûni en nisâi
kadınlardan başka (kadınları bırakıp)
6
bel
bilâkis, aksine, hayır
7
entum
siz
8
kavmun musrifûne
müsrif, haddi aşan bir kavim
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 85. Ayeti

1
ve ilâ medyene
ve Medyen’e
2
ehâ-hum
onların kardeşi
3
şuaybâ
Şuayb
4
kâle
dedi
5
yâ kavmi
ey kavmim
6
u’budû allâhe
Allah’a kul olun
7
yoktur
8
lekum
sizin için
9
min ilâhin
bir ilâh
10
gayru-hu
ondan başka
11
kad
olmuştur
12
câet-kum
size geldi
13
beyyinetun
bir beyyine, bir delil, ispat edici bir açıklama
14
min rabbi-kum
Rabbinizden
15
fe evfû
artık vefa edin, yapın
16
el keyle
ölçü
17
ve el mîzâne
ve mizan, tartı
18
ve lâ tebhasû
eksiltmeyin, hakkını vermemezlik yapmayın
19
en nâse
insanlar
20
eşyâe-hum
onların eşyaları (sahip oldukları şeyler)
21
ve lâ tufsidû
ve fesat çıkartmayın
22
fî el ardı
yeryüzünde
23
ba’de
sonra
24
ıslâhı-hâ
onun ıslâh olması
25
zâlikum hayrun
işte bu hayırlıdır
26
lekum
sizin için
27
in kuntum mu’minîne
eğer müminler, inananlar iseniz